YK:n Global Compact – kestävän kehityksen edistysaskelia ja aitoa lisäarvoa kaikille osapuolille

19.9.2017
The UN Global Compact – moving forward in sustainability and creating value to all parties

YK:n Global Compact on maailmanlaajuinen foorumi, jossa yritykset ja sidosryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä kestävän kehityksen puolesta. UPM on ollut foorumin jäsenenä vuodesta 2003. Tänään Global Compactissa on mukana noin 9500 jäsenyritystä. Viime vuonna UPM kutsuttiin ensimmäisenä metsäteollisuuden yhtiönä ja ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan Global Compact LEAD-verkostoon.

”YK:n Global Compact on erinomainen foorumi, jonka avulla voimme verkostoitua, tehdä yhteistyötä ja jakaa kestävään kehitykseen liittyviä parhaita käytäntöjä muiden yritysten ja alalla toimivien asiantuntijoiden kanssa. Samalla voimme nostaa esiin uusimpia kestävän kehityksen hankkeitamme”, linjaa UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

Lundgren kertoo, että esimerkiksi uusiutuva diesel UPM BioVerno ja puupohjainen hydrogeeli UPM GrowDex ovat ensimmäisiä tuotteita, jotka on valittu Global Compactin digitaaliseen The Global Opportunity Explorer -tietokantaan. Sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja sijoittajia löytämään uusia kumppaneita ja markkinoita ja edistämään yhdessä kestävän kehityksen tavoitteita.

”UPM:n Biofore-strategian perusta on uusiutuvan ja kierrätettävän puubiomassan monipuolinen, innovatiivinen, tehokas ja vastuullinen käyttö. Se, että olemme saaneet tietokantaan mukaan kaksi tuotettamme, kertoo innovaatioidemme menestyksestä. Ja mikä parasta, näillä tuotteilla on myös merkittäviä kasvumahdollisuuksia”, Lundgren lisää.

Pohjoismaista yhteistyötä

Global Compactin käytännön työ tehdään alueellisesti ja paikallisesti toimivissa yritysverkostoissa. Itsenäiset verkostot toimivat läheisessä yhteistyössä New Yorkissa sijaitsevan YK:n Global Compactin päämajan kanssa.

UPM osallistuu pohjoismaisen verkoston toimintaan ja on mukana myös Kansainvälisen kauppakamarin alaisuudessa toimivassa Suomen verkostossa. Pohjoismaiset yritykset kokoontuvat kahdesti vuodessa sparraamaan toisiaan yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

”Global Compact on erinomainen esimerkki yritysten oma-aloitteisesta ja vapaaehtoisesta sitoutumisesta vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Verkostossa yritykset voivat jakaa ja ratkoa haasteitaan yhdessä sekä samalla käydä vuoropuhelua myös sidosryhmien kanssa”, kertoo Kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori.

Lainsäätäjien tehtävänä on luoda vakaa lainsäädännöllinen perusta, joka tukee lyhyen ja pitkän aikavälin yksityisiä investointeja. Tavallisesti lainsäädäntöprosessi kestää useita vuosia, kun taas yritykset toimivat ja tekevät investointipäätöksiään lyhyemmällä aikajänteellä.

”Global Compact on myös yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyöfoorumi, joka pyrkii tuottamaan lisäarvoa kaikille osapuolille löytämällä yhteisen lähestymistavan monimutkaisiin kysymyksiin”, Vuori päättää.

Read more:

Sustainability leaders unite!

UN invites UPM to join a group of world’s top 15 sustainability leaders

 

Vesa Puoskari

Related Stories