Uuden oppiminen on kesätyöntekijälle paras motivaation lähde

19.12.2016

Turun ammattikorkeakoulussa insinööriksi kolmatta vuotta opiskeleva Miikael Hyrkäs kertoo viettäneensä kaksi vauhdikasta, työntäyteistä ja kehittävää kesää UPM:n paperitehtaalla Raumalla. Kesät UPM:llä ovat olleet Jyväskylästä kotoisin olevalle Miikaelille ensimmäinen kosketus tuotantolaitoksessa työskentelyyn.

Miikael Hyrkkään ensimmäinen kesätyöjakso Rauman paperitehtaan pituusleikkurilla sujui erinomaisesti ja kesän 2015 jälkeen hän tiesi haluavansa työskennellä samalla tehtaalla seuraavanakin vuonna. Kun hakuaika UPM:n kesätöihin taas koitti, Miikael ilmoitti hakemuksessaan olevansa kiinnostunut oppimaan uutta. Hakemus tuotti tulosta ja Miikaelin toive toteutui; kesän 2016 hän työskenteli paperikoneen tuotantolinjalla niin kutsutulla pastakeittiöllä. Pastakeittiö on vastuussa päällysteestä, jonka avulla esimerkiksi aikakauslehdille tyypillisestä paperista saadaan kiiltopintainen.

Miikaelin mielestä kesätyöt ovat ennen kaikkea sijoitus tulevaan ja niistä saatu kokemus on työn tärkein ansio. ”Töissä oppii asioita, joita ei opiskellessa opi; esimerkiksi kuinka viestintä tuotantolinjalla toimii tai miten tuotantoprosessin sujuvuus vaikuttaa lopputuloksen laatuun. Tieto kasvaa opiskellessa, taito töitä tehdessä”, Miikael kiteyttää.

Energiatekniikkaa opiskelevan Miikaelin mielestä työt paperitehtaalla tukevat olennaisesti opintoja. Hän on huomannut, että kokemuksen kerryttäminen eri tekniikan aloilta sekä opiskelun että työelämän kautta kannattaa. Miikael uskoo, että monipuolinen osaaminen luo erinomaiset lähtökohdat työskennellä tulevaisuudessa innovatiivisesti ja kehitysorientoituneesti.

Miikaelin innostus tekniikkaan kumpuaa jo lapsuudesta, jolloin viallisia autoja, moottoripyöriä ja ruohonleikkureita ei viety heti korjaamolle vaan ne pyrittiin korjaamaan isän kanssa ensin itse. ”Olen oppinut, että lähtökohtaisesti ei ole asioita, joita ei pystyisi korjaamaan. Ajattelutavasta on hyötyä, kun töissä tulee vastaan minulle ennen kokemattomia, poikkeuksellisia tilanteita.”

Poikkeuksellisten tilanteiden selvittämiseen Miikaelia motivoi halu kehittyä. ”Uskon, että kesätyöntekijällekään raha ei voi olla ainut syy työntekoon, sillä haastavammissa tilanteissa se ei riitä yksinään kannustimeksi.”

Luottamus omaan osaamiseen lisää rohkeutta päätöksentekoon

Kun pituusleikkurilla työskenneltiin työparin kanssa, pastakeittiöllä Miikael oli työvuoronsa ajan yksin vastuussa omasta alueestaan. Vastuualueen laajenemisen myötä luonnollisesti työn stressitekijät lisääntyivät. Miikael onnistui kuitenkin löytämään oikean lähestymistavan työn tekemiseen. ”Kesän alussa huomasin, että virheiden tekemisen pelko oli melko suuri, ja joskus työvuoron aikana askarruttaneet pulmat kulkivat mukanani kotiin asti. Melko nopeasti opin luottamaan omaan työskentelyyni. Tehokas työskentely edellyttää, että pystyy tekemään päätöksiä eikä ole arka.”
Miikael muistuttaa, että työstä palautuminen on tärkeää myös työturvallisuuden kannalta. ”Työasioista ei kannata huolehtia vapaa-ajalla. Keho ja mieli tarvitsevat lepoa, jotta töitä pystyy jatkamaan seuraavana päivänä eikä huolimattomuusvirheitä satu.”

Miikaelin mukaan työturvallisuusperiaatteiden mukaiset työskentelytavat ovat myös tehokkaimpia työskentelytapoja. Turvallinen työskentely edellyttää lisäksi oma-aloitteista ja aktiivista työotetta – ja sitä, että ajattelee ensin ja toimii vasta sitten.

Nuorelle ja innostuneelle tyypille Rauman-tehdas on ollut mahtava paikka oppia uutta. Miikaelin mukaan työssä oppimista ovat edistäneet entisestään hyvät esimiehet. ”Olen ollut todella vaikuttunut esimiesten toiminnasta. He ovat aina valmiita auttamaan ja pohtimaan kanssani, miten voisin tehdä työtehtäväni mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti”, Mikael kiittää.

Jutun kirjoittajana ja kuvaajana toimi UPM:n kesätyöntekijä.

Essi Buri

Related Stories