WBCSD Atlantassa: Kestävän kehityksen haasteita Coca-Colan vauhdittamana

Päivi Salpakivi-Salomaa
Päivi Salpakivi-Salomaa
Vice President, Environment and Responsibility, UPM
8.1.2015
WBCSD in Atlanta

“Haastan kaikki mukaan torjumaan globaaleja ongelmia ja hyödyntämään hyviä yritysratkaisuja entistä laajemmassa mittakaavassa”, julisti Peter Bakker, Maailman Yritysneuvoston (World Business Council for Sustainable Developmentin – WBCSD) puheenjohtaja verkoston vuosittaisessa tapaamisessa Atlantassa 3.–6. marraskuuta. Noin 400 yritysten ja verkostojen edustajaa kokoontui Atlantaan jakamaan osaamistaan ja keskustelemaan kestävän kehityksen ajankohtaisista aiheista.

Tämän vuoden kohokohta oli viiden toimitusjohtajan tähdittämä istunto, jossa kukin kertoi oman yrityksensä veden ja jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen tähtäävistä hankkeista. Kokouksen teemana oli vesi. Vaikka WBCSD toimii laajalla alueella, kaikki osallistujat jakoivat tärkeän ja laajan huolenaiheen: valtameret on unohdettu. Tällä kertaa tapaamisessa keskityttiin lähinnä meriä uhkaavaan muovijätteeseen, joka on muutoinkin ylittänyt laajemman uutiskynnyksen. Sen sijaan meriin päätyviä ravinteita, kemikaaleja ja muita sinne kuulumattomia aineita ei vielä ole käsitelty kokouksen asialistalla.

Vesi oli valittu pääteemaksi, koska Coca-Cola Company oli yksi tapahtuman sponsoreista, ja yhtiön Plant bottle -hanke tähtää fossiilipohjaisten muovien korvaamiseen uusiutuvilla materiaaleilla. Lisäksi Coca-Colan päämaja on Atlantassa.

Forest Solutions Group sitoutuu mittaamaan tuloksia

Toinen tapahtuman merkittävä anti oli WBCSD:n Forest Solutions Groupin (FSG) tapaaminen. Unileverin toimitusjohtajana ja WBCSD:n puheenjohtajana toimivan Paul Polmanin mukaan FSG on Maailman Yritysneuvoston toimintakeskeisin ja ”jalat maassa” toimivin ryhmä. Se on myös käynyt läpi suuria muutoksia. Käytännön toimintaan keskittyvä ryhmä koostuu 14 johtavasta sellu-, paperi- ja biotuoteyhtiöstä ja 10 ulkojäsenestä. Ryhmä edistää kestävän kehityksen mukaista metsänhoitoa ja on hiljattain sitoutunut mittaamaan sitä yhteisesti sovituilla tunnusluvuilla. FSG-ryhmän globaalia kestävää metsänhoitoa painottava viesti kuului selkeästi Atlantassa. Lisäksi ryhmän toimintasuunnitelmaa on uudistettu Action2020-strategian pohjalta, minkä odotetaan johtavan hyviin tuloksiin tulevaisuudessa.

FSG:n uusin aikaansaannos on esite maailman metsistä ja niiden merkityksestä. Sitä on luettu ja jaettu aktiivisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Toinen viimeaikainen saavutus on metsätalouden hiilitasetta käsittelevä julkaisu, joka auttaa ymmärtämään hiilineutraaliutta käsitteenä ja tuo yhteen aiheen ympärillä käytävää monitahoista keskustelua. Julkaisu korostaa hiilineutraaliuden merkitystä julkisessa päätöksenteossa, sillä sen avulla voidaan edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävää metsänhoitoa.

Forest Solutions Group on tehostanut toimintaansa ja keskittyy nyt neljään ydinalueeseen:

  • kestävä metsänhoito
  • metsädialogi
  • ketsävän kehityksen mukaiset arvoketjut ja hankinta
  • metsätuotteiden arvot ja edut

FSG:n hallintoa on myös uudistettu, ja uusi Australian johtaja Matthew Reddy valvoo toimintaa yhdessä FSG:n naispuolista energiaa edustavan Uta Jungermannin kanssa. FSG:n uusi ohjausryhmä koostuu jäsenyhtiöitä edustavien työryhmien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista, jotka kokoontuvatkin piakkoin ensimmäiseen UPM:n isännöimään kokoukseen Helsinkiin.

atlanta-blog2
Forest Solutions Groupin varajohtajat WBCSD:n Utan ja Matthew’n kanssa.

WBCSD keskittyy käytännön toimintaan

Koko WBCSD:n organisaatiota on uudistettu viime aikoina merkittävästi. Uuden toiminnan pohjana on Action2020-strategia. Strategian lisäksi myös verkoston organisaatiorakennetta on uudistettu. Monet jäsenet ovat ottaneet muutokset innolla vastaan, osa ei vielä aivan tiedä, miten uudistukset vaikuttavat käytännön toimintaan. Tulevat vuodet osoittavat Action2020-strategian merkityksen koko toimialan kehityksessä. Taantuman aikana liiketoiminnan taloudellisen puolen merkitys ei ainakaan ole pienentynyt.

WBCSD:n ja sen jäsenyhtiöiden luoma Action2020 on kestävää kehitystä edistävä ohjelma ja organisoitumismalli. Se tarjoaa yrityksille puitteet myötävaikuttaa ympäristö- ja sosiaalisten trendien kehitykseen ja samaan aikaan vahvistaa yrityksien omia mahdollisuuksia ehkäistä ilmasto- ja alueellisia muutoksia.

Action2020 perustuu uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin, ja se luo pohjan yritysten kestävälle kehitykselle vuoteen 2020 asti ja sen jälkeen. Atlantassa nostettiin esille myös valmistautuminen joulukuussa 2015 järjestettävään kansainväliseen Road to Paris -ilmastokokoukseen. Kokouksen tavoitteena on löytää todellisia keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja varmistaa, että maapallon lämpötila ei nouse kahta astetta enempää verrattuna esiteolliseen aikaan.

Mielenkiintoisten ja päivänpolttavien aiheiden lisäksi tapaamisessa tutustuttiin Coca-Colan menestystarinaan ja maisteltiin maailman kuuluisimman juoman eri makuja yhdistettyinä mitä mielikuvituksellisemmalla tavalla. Minä söin Coca-Colalla karamellisoitua lohta, ja sen hyvä maku yllätti!

atlanta-blog3
Vesi oli tapaamisen pääteema. Tapaamisen pääsponsorin Coca-Colan päämajan lähellä on mahtava akvaario, jossa tuntee olevansa keskellä merta. Tätä elämystä voi suositella kaikille!

Related Stories