Vastuullista hankintaa ympäri maapalloa: Osa 1 – Brasilia

20.9.2016

UPM:llä on yli 25 000 raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen toimittajaa. Kaikkien toiminnalta odotetaan vastuullisuutta. Mitä se on ja miten sitä voi arvioida? Keinoja on moneksi.

Tässä juttusarjassa tutustutaan vastuullisen hankinnan tarinoihin Brasiliasta, Kiinasta ja puunhankinnasta.

Vastuullisen hankinnan varmistaminen on keskeinen osa UPM:n toimittaja-arviointia. Tiivis yhteistyö toimittajien kanssa auttaa meitä varmistamaan, että toimittajat ymmärtävät ja täyttävät kestävää kehitystä ja vastuullisuutta koskevat vaatimuksemme.

Toimittajavaatimusten ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa ja vähentää liiketoimintaan kohdistuvia riskejä. Niiden avulla halutaan myös auttaa toimittajia kehittymään. Yksi tapa arvioida toimittajia on tutustua heidän toimintaansa paikan päällä.

UPM valitsee auditoitavat toimittajat riskiarvioiden perusteella. Auditointien perustana ovat UPM:n toimittajavaatimukset, jotka on laadittu kansainvälisten standardien pohjalta (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, SA8000). Auditointien myötä työolosuhteet ja työturvallisuus ovat parantuneet useilla toimipaikoilla

Petri Heinonen
Petri Heinonen

Toimittajaketjujen vastuullisuuspäällikkö Petri Heinonen matkusti vastikään toimittaja-arviointimatkalle itäiseen Brasiliaan, jossa hän tutustui kaoliinitoimittaja Imeryksen toimintaan. Imerys päätyi auditointilistalle siksi, että riskejä liittyi Brasiliaan, kaivostoimintaan ja maankäyttöön. UPM käyttää kaoliinia paperin valmistukseen.

Havaintoja kommentoi Nina Norjama, vastuullisuuden kehityksestä ja tuesta vastaava johtaja.

Petri: Imerys Rio Capim Caulim Co. tuotantolaitos sijaitsee Barcarenan kaupungissa Parán osavaltiossa, ja varsinaiset avolouhokset sijaitsevat 160 kilometrin päässä sisämaassa keskellä sademetsää. Kaivannaisaluevarauksia on tuhansien hehtaarien edestä, mutta vain murto-osa on raivattu sademetsästä kaivannaiskäyttöön. Meitä kiinnosti, miten käyttöluvat oli hankittu kaivannaisten ottamiseen ja mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kaoliini loppuu ja maa jää käyttämättömäksi. Näimme, että kaivosalueella oli taimitarha, jossa kasvatettiin alkuperäisiä puulajeja. Niiden avulla alueet, joissa kaivaminen on lopetettu, palautetaan jälleen sademetsäksi.

Nina: Oliko metsän ennallistamista jo tehty?

Petri: Kyllä oli, ja se näytti onnistuvan hyvin.

Nina: Kerro ihmisistä. Millainen paikallinen ympäristö on?

Petri: Barcarenan ympärillä on yhdeksän köyhälistön asuinaluetta, favelaa. Imerys on luonut sosiaalisen ohjelman niiden asukkaille. He tarjoavat muun muassa tukiopetusta ja harrastusmahdollisuuksia lapsille, hammashoitoa ja vesijumppaa. Viidakossa avolouhosten lähellä on jopa faveloita köyhempiä kyliä. Sielläkin yritys auttaa asukkaita muun muassa terveysvalistuksella ja ostamalla kanttiiniinsa vihannekset asukkaiden puutarhoista.

Nina: Miten itse tehtaalla? Millaiset työolosuhteet siellä oli?

Petri: Haastattelin satunnaisotoksella tehtaan työntekijöitä. Kysyin, oletteko pitäneet lomia ja tuleeko palkka. Lisäksi kävin läpi muun muassa työntekijärekisterin ja työajan seurannan. Kaikki oli hyvällä tasolla. Yhtiöllä oli myös ohjelma vammaisten työllistämiseksi.

 

Lue lisää UPM:n vastuullisen hankinnan käytännöistä »

Lue seuraava osa, jossa vieraillaan Kiinassa »

Juttusarjan viimeinen osa käsittelee puunhankintaa Venäjällä »

Helen Partti

Related Stories