UPM on eniten arvonlisäystä ja BKT:ta tuottava yritys Suomessa

2.3.2017
UPM-Stakeholders

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) selvityksen mukaan UPM on eniten arvonlisäystä tuottava yhtiö Suomessa, kun mukaan lasketaan yhtiön luoma suora arvonlisäys sekä hankintojen kautta syntyvät välilliset kerrannaisvaikutukset.

Etlan tutkimus tarkastelee suurten yritysten ja niiden arvoketjujen roolia taloudessa. Tulosten mukaan kymmenen suurinta suomalaista yritystä tuotti 7,6 % Suomen bruttokansantuotteesta vuonna 2015.

”UPM on bruttokansantuotteella mitattuna Suomen neljänneksi suurin yritys, kun huomioimme pelkästään yhtiön itsensä tuottaman arvonlisäyksen kotimaassa. UPM:n osuus bkt:sta oli 0,8 prosenttia vuonna 2015”, kertoo Etlatiedon varatoimitusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.  Kun mukaan laskettiin ostojen kautta syntyvät kerrannaisvaikutukset, UPM nousi merkittävimmäksi yritykseksi 2,0 prosentin bkt-osuudellaan.

Yrityksen arvonlisäyksen muodostuu tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen välituotteiden kuten raaka-aineiden, energian ja palveluiden ostohinnan välisestä erotuksesta.

Vuonna 2015 UPM:n tuottama arvonlisäys Suomessa oli 1,5 miljardia euroa, kun ostojen kautta syntyvien kerrannaisvaikutusten tuoma arvonlisäys nousi jopa 2,6 miljardiin euroon.  UPM:n hankintaketjuun Suomessa kuuluu 10 000 yritystä ja palveluntarjoajaa. Esimerkiksi puunhankintaan UPM käyttää vuosittain noin 850 miljoonaa euroa.

”Metsäteollisuuden yritykset ostavat puuraaka-aineen pääosin Suomesta, jolloin puukaupan kuten myös korjuun ja kuljetuksen synnyttämät arvonlisät syntyvät kotimaassa”, lisää Ali-Yrkkö. Kansainvälisestikin ainutlaatuisesta tutkimuksesta on vähennetty yritysten ulkomailta tekemät hankinnat.

Mukaan on laskettu kunkin konsernin kaikki Suomessa toimivat yksiköt. UPM:llä on Suomessa 27 tuotantolaitosta ja 120 metsäpalvelutoimistoa.

Tuottavuus ja työntekijäkohtainen arvonlisäys korkeaa tasoa

Ali-Yrkkö huomauttaa, että suurimpien yritysten tuottavuudentaso ja -kasvuvauhti ovat selkeästi keskimääräistä korkeammat. Vuoden 2015 suurimmat yritykset tuottavat työntekijää kohden arvonlisää lähes 221 000 euroa, kun pienemmissä yrityksissä luku jää keskimäärin alle puoleen.

”Suuri henkilöä kohden tuotettu arvonlisä mahdollistaa hyvän kannattavuuden ja korkeahkon palkkatason. Toisaalta suurilla yrityksillä on usein takanaan resursseja, jotka mahdollistavat mittavat investoinnit ja suurtuotannon tuomien etujen hyödyntämisen.”

UPM:n palveluksessa on Suomessa noin 7500 henkilöä. Maksettujen palkkojen suuruus on yli 400 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosien 2013 ja 2017 välillä UPM investoi Suomeen noin 440 miljoonaa euroa.

Kustannustaso tukee kilpailukykyä

Kilpailukykyinen kustannustaso auttaa kotimaista yritystoimintaa tulemaan osaksi kansainvälisiä arvoketjuja.

”Lyhyellä aikavälillä alhainen kustannustaso on tärkeä kilpailutekijä, mutta pidemmällä aikavälillä myös tuotannon lopputuloksena syntyvien tuotteiden ja palveluiden on oltava sellaisia, jotka kasvattavat tuotannon lisäarvoa. Arvonlisän työtuntia kohden tulisi olla mahdollisimman suuri” Ali-Yrkkö painottaa.

Hän huomauttaa, että kaikki vientieurot eivät lisää talouskasvua samalla tavalla.

”Kotimaisen arvonlisäyksen osuus on kaikkein suurin puu- ja paperialalla sekä elintarviketeollisuudessa, sillä ne hyödyntävät tuotannossaan enemmän kotimaisia raaka-aineita ja välituotteita kuin muut toimialat.”

Lue lisää:

Omistaja-arvo on aina etusijalla Vastuullinen liiketoiminta pysyy ajan tasalla

Vesa Puoskari

Related Stories