UPM on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa

28.7.2015
UPM is the world’s largest user of recovered paper for the production of graphic papers

UPM käyttää joka vuosi keräyspaperia paperintuotannossa noin 3,4 miljoonaa tonnia. Kaikesta yhtiön paperinvalmistuksessa käytettävästä kuituraaka-aineesta 35 % on kierrätyskuitua.

Paperin tehokas kierrätys edellyttää paikallista keräysinfrastruktuuria sekä kansallisia kierrätysjärjestelmiä. UPM:n käyttämä keräyspaperi ostetaan Euroopasta, jossa merkittävimpiä toimittajia ovat kunnat, jäteyhtiöt ja painotalot. UPM pyrkii optimoimaan keräyspaperin arvoketjun keskittämällä hankinnat tehtaiden lähellä toimiville paikallisille toimittajille. Näin voidaan pienentää sekä kustannuksia että ympäristövaikutuksia.

Osa hankitusta keräyspaperista käsitellään UPM:n omissa lajittelulaitoksissa, jotka sijaitsevat UPM Shottonin tehtaalla Isossa-Britanniassa, UPM Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa sekä UPM Chapelle Darblayn tehtaalla Ranskassa.

UPM Biofore

Related Stories