Unilever-tarina: Kestävä kehitys liiketoiminnan ytimessä

17.12.2015

Suurilla yhtiöillä on myös suuri vaikutus ympäristöön, ihmisiin ja muihin yrityksiin. Unilever on oiva esimerkki monikansallisesta yhtiöstä, jossa ymmärretään vastuullisten tuotteiden tärkeys ja liiketoimintapotentiaali.

Unileverin vastuullisen hankinnan hankintapäällikkö Ruth Newsome sanoo, että vastuullisuus on juurtunut syvään Unileverin strategiaan ja päivittäisiin työskentelytapoihin.

“Visiomme on auttaa ihmisiä voimaan hyvin, näyttämään hyvältä ja saamaan enemmän irti elämästä. Se muodostaa punaisen langan läpi historiamme.”

1890-luvulla Lever Brosin perustaja William Hesketh Lever merkitsi muistiin ideoita uudesta, vallankumouksellisesta Sunlight-saippuasta, jolla oli aikanaan tärkeä rooli paremman hygienian yleistymisessä Viktoriaanisen ajan Englannissa. Hänen visionsa kuului näin: “Haluamme tehdä puhtaudesta arkipäivää, pienentää naisten työtaakkaa, edistää yleistä terveyttä ja lisätä asiakkaidemme henkilökohtaista viehätysvoimaa, jotta Sunlight-saippua tekisi ihmisten elämästä entistä mukavampaa ja palkitsevampaa.” Tuolloin ei vielä tunnettu termiä “arvolupaus”, mutta Leverin hahmottelema visio on siitä lähtien ohjannut Unileverin toimintaa.

Ruth Newsome
Ruth Newsome

“Vuonna 2010 käynnistimme kestäviä elintapoja edistävän Unilever Sustainable Living Plan -ohjelman, jonka tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa, pienentää ympäristöjalanjälkeä ja lisätä Unileverin positiivista sosiaalista vaikutusta”, Newsome sanoo. “Ohjelma oli yhtiöllemme luonnollinen kehitysaskel.”

Monet näistä ajatuksista olivat olemassa jo ennen Sustainable Living Plan -ohjelmaa, mutta sen myötä ne kiteytyivät konkreettisiksi tavoitteiksi ja strategioiksi. Tavoitteisiin kuuluu muun muassa yli miljardin ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen ympäri maailmaa, Unileverin arvoketjussa työskentelevien ihmisten toimeentulon edistäminen sekä maatalousraaka-aineiden hankkiminen kestävän kehityksen mukaisista lähteistä siten, että vuoteen 2020 mennessä sata prosenttia hankinnasta kohdistuu kestäviin lähteisiin.

“Olemme aina toimineet kestävän kehityksen mukaisesti, mutta emme ole aiemmin korostaneet sitä suurelle yleisölle”, Newsome sanoo. Strategisten vastuullisuustavoitteiden myötä Unilever alkoi mitata ja arvioida myös kaikkien toimittajiensa toimintaa ja jopa haastaa heitä.

“Kestävä hankinta on olennainen osa Unileverin agendaa. Siksi arvostamme toimittajia, jotka jakavat visiomme. Mittaamme jatkuvasti toimittajiemme suorituskykyä sekä heidän tuotteidensa ja palveluidensa vastuullisuutta.”

Läpinäkyvyys ja synergiat

Newsome kertoo, että läpinäkyvyys, yhteistyö ja kumppanuus ovat tärkeitä hankintatekijöitä.

“Kestävä hankinta on niin tärkeä – ja valtavan suuri – aihe, että edes Unileverin kokoinen yritys ei voi muuttaa asioita yksin. Aina on mahdollista oppia jotakin uutta ja jakaa tietoa muiden kanssa.”

Unileverin tavoitteisiin kuuluu myös metsien hupenemisen ehkäiseminen. Newsome tiimeineen pyrkii tähän päämäärään läheisessä yhteistyössä puukuidun hankintatiimien kanssa.

Unilever on määrittänyt kestävän hankinnan kannalta kymmenen tärkeintä hyödykettä ja luonut jokaiselle suunnitelman, joka tähtää sataprosenttisesti kestävään hankintaan. Puukuitu on yksi näistä hyödykkeistä. Unilever julkaisi huhtikuussa 2015 uuden kestävää hankintaa koskevan politiikan, jossa painotetaan kuidun jäljitettävyyden ja alkuperän tärkeyttä.

“Uuden hankintakäytäntömme myötä Unileverillä käytetään tuotepakkausten valmistamiseen vain sertifioitua puukuitua”, Newsome kertoo.

Unilever toimii toimitusketjun loppupäässä, mikä aiheuttaa haasteita riskienhallintaan ja vaikeuttaa mahdollisten synergioiden hyödyntämistä. Newsome toteaa kuitenkin, että luotettavien ja vastuullisten toimittajien käyttäminen tuo etuja kaikille osapuolille.

“Vastuullinen hankinta on sekä hyvää riskienhallintaa että tilaisuus luoda yhteys miljooniin kuluttajiin, jotka käyttävät päivittäin Unileverin tuotteita. Lisäksi sen avulla voimme lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä. Yhdessä toimittajiemme kanssa meillä on siihen erinomainen tilaisuus.”

Unilever

  • Perustettu vuonna 1929, kun tanskalainen margariinituottaja ja brittiläinen saippuanvalmistaja fuusioituivat • Liikevaihto 48,4 miljardia euroa (vuonna 2014)
  • Yli 400 terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää brändiä
  • Yli 172 000 työntekijää
  • 43 % Unileverin esimiehistä on naisia
UPM Biofore

Related Stories