Sijoitus kestävään tulevaisuuteen

7.2.2017

PRI (Principles of Responsible Investment) järjestää vuosittain maailman johtavan vastuullisen sijoittamisen PRI in Person -konferenssin. Vuosittainen PRI in Person -konferenssi auttaa sijoittajia ymmärtämään, kuinka ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden hallintotapaan liittyviä kestävän kehityksen käytäntöjä sovelletaan sijoituspäätöksissä.

Nina Norjama
Nina Norjama

Vuonna 2016 tapahtuma pidettiin Singaporessa, ja se kokosi paikalle yli 600 osallistujaa. Päätavoitteena oli vastuullisten sijoitusten edistäminen Aasiassa. UPM kutsuttiin konferenssiin YK:n LEAD-foorumiin kuuluvana yrityksenä. Tapahtumassa yritykset ja sijoittajat keskustelivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, kuinka niitä voitaisiin integroida yritysten liiketoimintasuunnitelmiin.

Konferenssiin osallistuminen oli UPM:lle luonnollinen askel. ”LEAD-foorumin tavoitteena on kannustaa yrityksiä kestävään toimintaan ja edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten ydintoimintoihin. Vuonna 2016 LEAD teki töitä erityisesti sijoittajien ja yritysten välisen sitoutumisen ja vuorovaikutuksen tukemiseksi. Keskustelut investoijien kanssa olivat erittäin hyödyllisiä. Meillä on runsaasti sijoittajia, jotka huomioivat kestävän kehityksen teemat sijoituspäätöksissään. NASDAQin mukaan noin 25 % institutionaalisista sijoittajistamme on ottanut ympäristöön, sosiaaliseen kehitykseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät investointistrategian ytimeen. Osuus on yli kaksinkertainen muihin teollisia tuotteita valmistaviin yrityksiin verrattuna”, sanoo UPM:n vastuullisuuden kehitysjohtaja Nina Norjama.

Vihreää valoa Singaporesta

PRI in Person on riippumaton YK:n tukema yleishyödyllinen järjestö, jonka tehtävänä on kannustaa sijoittajia hankkimaan tuottoja ja hajauttamaan riskejä vastuullisten sijoitusstrategioiden avulla. Järjestö täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. ”Tavoitteenamme on kouluttaa, auttaa ja tukea sijoittajia ymmärtämään hyödyt, joita kestävän kehityksen käytäntöjen soveltaminen sijoituspäätöksissä tuo mukanaan. Teemme jäseniemme ja muiden organisaatioiden kanssa tutkimustyötä, joka auttaa sijoittajia kestävän kehityksen matkalla”, kuvailee PRI:n politiikasta ja tutkimuksesta vastaava johtaja Nathan Fabian.

nathan-fabian
Nathan Fabian

Singaporen kokouksen tulokset kertovat alan kehityksestä. ”Yksi mielenkiintoisimmista uusista avauksista on G20-maiden aikomus edistää vastuullisia investointeja ja vihreää rahoitusta kaikkialla maailmassa. Yksi heidän ehdottamistaan menetelmistä on tuki PRI:n toimintojen laajentamiseksi.”

Myös Kiinan soveltama uusi vihreä rahoitusstrategia on erittäin myönteinen signaali.

”Kiina kertoi hiljattain vihreästä rahoituspolitiikasta, jonka ansiosta kansainväliset sijoittajat voivat aiempaa helpommin hankkia vihreitä sijoitusinstrumentteja Kiinan markkinoilta”, kertoo Fabian.

PRI in Person -tapahtuma isännöi samalla myös YK:n vastuullisuusaloitteeseen liittyvää Sustainable Stock Exchange Initiative (SSE) -tapahtumaa, joka keräsi arvovaltaisia puhujia niin arvopaperipörssien edustajista, lainsäätäjistä, sijoittajista, yrityksistä, ministereistä sekä kansainvälisistä järjestöistä.

Kestävän sijoittamisen uudet mahdollisuudet

Institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille suunnatut ympäristön ja sosiaalisen kehityksen huomioivat sijoitustuotteet ovat pieni mutta kasvava ala. Suuntauksesta viestii muun muassa vihreisiin velkakirjoihin tehtyjen sijoitusten kasvu. Velkakirjojen avulla rahoitetaan ympäristön ja ilmaston kannalta suotuisia projekteja.

Sijoittajat äänestävät aiempaa enemmän ympäristönäkökulmaa tukevien päätösten puolesta yhtiökokouksissa ja myös valtiot suosivat kestävän kehityksen investointeja. ”Muutos kertoo poliitikkojen, yritysten ja sijoittajien laajemmasta näkemyksestä, jonka mukaan kestävä kehitys ja vastuullisten periaatteiden noudattaminen on kannattavaa toimintaa. Investoijien kannattaa arvioida tilanne tarkkaan ja ohjata pääomia kasvaviin aloihin, kuten biopolttoaineisiin”, Fabian sanoo.

Kaikilla markkinoilla on erinomaisia vastuullisen sijoittamisen mahdollisuuksia. ”Aasiassa sijoittajat ovat kaupallisesti erittäin teräviä. He pyrkivät kasvattamaan nopeasti vihreitä investointeja, joita useiden valtioiden hallitukset tukevat politiikallaan. Tämä on yksi Aasian markkinoiden vahvuuksista.”

Euroopassa sijoittajat etsivät aktiivisesti alalla menestyviä yrityksiä. ”Sosiaalinen suorituskyky ja ympäristönäkökulman huomioiminen ovat tärkeitä tekijöitä eurooppalaisille sijoittajille. Motivaation lähde on hieman erilainen kuin muualla, mutta se kanavoi pääomia kestävään kehitykseen, mikä on hyvä asia”, hän lisää.

Yhdysvaltain markkinoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. ”Uudet investointimahdollisuudet otetaan vastaan samalla tavalla kuin Aasiassa. Yhdysvalloissa ratkaisevinta on selkeän investointiehdotuksen esittäminen.”

Sijoittajat katselevat maailmaa vuoden 2008 rahoituskriisin jälkeen eri tavalla. ”Rahoituksellinen informaatio ei näytä koko kuvaa yrityksen vakaudesta. Sijoittajat seuraavat kuinka yritykset toimivat siirryttäessä alhaisten hiilidioksidipäästöjen ympäristöön tai kuinka ne palkitsevat työntekijöitään. Sijoittajille on tarjolla uusia erinomaisia mahdollisuuksia esimerkiksi uusiutuvan energian ja vihreän kuljetussektorin projekteissa. Tämänkaltaiset projektit kasvavat nopeasti ympäri maailman. Nämä markkinat ovat edenneet alkuvaiheestaan pitkälle, joten investointinäkymät ovat vakaat. Investoijien on kuitenkin edettävä nopeasti”, sanoo Fabian.

Norges Bank: Vastuullisuus pitää yrityksen ajan tasalla 

UPM kutsuttiin mukaan YK:n Global Compact LEADiin vuonna 2016
 UPM:n vastuullisuustavoitteet vuodelle 2030

 


UPM vastuullisena sijoituskohteena

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella maailmanlaajuisesti. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.

Lue lisää UPM:stä sijoituskohteena.

Vesa Puoskari

Related Stories