Paikallista yhteistyötä BirdLifen kanssa

6.8.2015
Local co-operation with BirdLife

UPM toimii yhteistyössä BirdLifen kanssa osana maailmanlaajuista monimuotoisuusohjelmaansa.

“UPM toimii paikallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. BirdLife on maailmanlaajuinen organisaatio, joka kokoaa yhteen laajan ympäristöjärjestöjen ja -asiantuntijoiden verkoston. Meillä on kymmeniä paikallisia hankkeita BirdLifen kanssa erityisesti alueilla, joilla UPM toimii maanomistajana tai joilta se hankkii puuta”, kertoo sidosryhmäsuhdejohtaja Timo Lehesvirta UPM:n Forest Global –organisaatiosta.

UPM käynnisti vuonna 2013 kastanjasirkkusen (Sporophila cinnamomea) suojeluhankkeen yhteistyössä Aves Uruguay -järjestön kanssa ruohikkoalueiden lintukannan lisäämiseksi. Lintu tarvitsee korkeaa ruohikkoa pesimä- ja ruokailupaikakseen, mutta paikalliset karjankasvattajat käyttävät samoja alueita karjan laiduntamiseen.

Karjan laiduntaminen estettiin jo vuonna 2012 joillain ruohikkoalueilla Aves Uruguayn asiantuntijoiden tuella. Tuoreiden havaintojen mukaan menetelmä on osoittautunut onnistuneeksi, sillä alueella on havaittu ensimmäistä kertaa sekä koiras- että naaraspuolisia kastanjasirkkusia. Hankkeen seuraavana tavoitteena on laajentaa suojelualuetta.

Suomessa BirdLife kunnosti vanhan lintutornin 200 hehtaarin laajuisella suojelualueella Janakkalan Toivanjoella. Kolme neljäsosaa suojelualueesta sijaitsee UPM:n omistamalla maalla. Toivanjoen alue on osa EU:n Natura 2000 -suojeluverkostoa, ja se on merkittävä muuttolintujen levähdysalue.

Isossa-Britanniassa UPM Tilhill on toteuttanut kokeilun, jossa 114 hehtaaria skotlantilaista vaikeakulkuista laidun- ja joutomaata on palautettu metsäksi. Aidattu alue suojaa luonnonvaraisia lajeja, kuten teertä (Lyrurus tetrix), jonka elinympäristö on kutistunut huomattavasti. Alueelle on istutettu viimeisen kahden vuoden aikana noin 410 000 puuntainta.

 

UPM Biofore

Related Stories