Millainen voisi olla Bioforen symboli Kiinassa? – Vastausta etsivät nyt Kiinan muotoilun ammattilaiset ja alan lahjakkaimmat opiskelijat!

Elisa Nilsson
Elisa Nilsson
Vice President, Brand and Communications
7.5.2015
Biofore Awards China

Biofore tiivistää metsäteollisuuden uuden aikakauden yhteen sanaan ja viitoittaa tietä tulevaisuuteen, jossa emme enää ole yhtä riippuvaisia uusiutumattomista fossiilisista polttoaineista ja raaka-aineista.

Tämä tulevaisuudennäkymä tulee konkreettisesti esiin palkitussa Biofore-konseptiautossa, josta on lyhyessä ajassa tullut paitsi Bioforen symboli, myös koko metsäteollisuuden muutoksen ilmentymä Euroopassa.

Biofore Consept Car
Biofore-konseptiautossa monet perinteisesti muovista valmistetut osat on korvattu UPM:n innovatiivisilla ja laadukkailla uusiutuvilla materiaaleilla. Auto on hieno esimerkki Biofore-ajattelusta.

Mutta millainen voisi olla Bioforen symboli Kiinassa – symboli, joka edustaa metsäteollisuuden murrosta maassa, joka häikäisee jo pelkällä koollaan sekä rikkaalla kulttuuriperinnöllään?

Se selviää pian, sillä UPM on hiljattain käynnistänyt yhdessä Tongji-yliopiston Sino-Finnish Centren kanssa Biofore Awards China 2015 -kilpailun, joka on suunnattu kiinalaisille huippumuotoilijoille ja alan parhaiden oppilaitosten opiskelijoille. Heidän haasteenaan on luoda symboli, jossa kiteytyy UPM:n Biofore-strategian ydin.

Mitä kilpailulta voi odottaa? Miten osallistujat lähestyvät haastetta? Millaisia visioita alan luovimpien ja lahjakkaimpien kykyjen työn tuloksena syntyy?

Antamamme tehtävä poikkeaa tavallisesta siten, että olemme antaneet osallistujille lähes täysin vapaat kädet. Tavoittelemme kiinnostavaa ja inspiroivaa ideaa, joka ilmentää vahvasti Bioforen ydintä!

Millaisia kilpailuehdotukset ovat? Ja kenelle myönnetään 20 000 juanin arvoinen ensimmäinen palkinto?

En malta odottaa!

 

PS. Kilpailun ensimmäisen kierroksen määräaika päättyy 31. toukokuuta. Kerron aiheesta lisää myöhemmin.

Lisätietoja kilpailusta englanniksi on saatavilla osoitteessa www.bioforeawardschina.upm.com.

Related Stories