Mentorointi tukee työntekijää tavoitteellisessa kehittymisessä

26.5.2016

UPM:ssä noudatetaan työssä oppimisessa 70-20-10-mallia. 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu työtehtävien kautta ja 20 prosenttia opitaan työkavereilta. Vain kymmenen prosenttia oppimisesta tapahtuu varsinaisilla kursseilla ja koulutuksissa. UPM:n mentorointiohjelma yhdistää erilaiset oppimisen tavat, omasta ammatillisesta kehittymisestään kiinnostuneen työntekijän sekä kokeneen UPM:läisen osaamisen. Mentoroinnin tarkoitus on auttaa mentoroitavaa työntekijää menestymään työtehtävissään, mutta useimmiten ohjelmasta seuraa paljon muutakin hyvää.

Paljon nykyajan työelämässä esillä oleva työn ohessa oppiminen ei tapahdu aivan itsestään – usein omia työtehtäviä tehdään rutiininomaisesti, analysoimatta ja omaan kehittymiseen keskittymättä. Tähän ajavat usein aikataulupaineet, mutta myös ihmisen luontainen taipumus toimia tutun kaavan mukaan. Mentorointiohjelmaan osallistuminen on tehokas tapa kiinnittää huomiota omiin kehityskohteisiin ja katsoa työtä uudesta näkökulmasta. Pelkän tehtävien hoitamisen sijaan työntekijä oppii mentorin tuella analysoimaan ja aktiivisesti kehittämään omia työskentelytapojaan. Mentori myös haastaa työntekijää.

UPM:ssä mentorointiohjelman piirissä on kaikenlaisissa tehtävissä toimivia ihmisiä – vaikkakin ohjelma on suunnattu erityisesti johtotehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Myös kansainväliseen Bioforce-harjoitteluun osallistuvat opiskelijat saavat tuekseen oman mentorin, joka tavataan harjoittelun alussa, kerran sen aikana ja harjoittelun päättyessä.

”Bioforce-mentorointi antaa opiskelijoille syvällisemmän katsauksen UPM:n tarjoamiin uramahdollisuuksiin ja liiketoimintaan. Mentorit taas hyötyvät opiskelijoiden raikkaista ajatuksista, opeista ja tuoreesta näkökulmasta alaan. Sukupolvien, alojen ja kokemustaustojen törmäyttämisestä syntyy paljon uutta: tietoa, yhteyksiä, ymmärrystä ja innovatiivisia tapoja toimia ja ajatella”, sanoo Katri Ranta, UPM:n henkilöstökehityspäällikkö.

upm-mentoring3
Bioforce-harjoittelija Jukka Pohjonen ja Matti Laaksonen, Kymin paperitehtaan johtaja.

Mentorointi luo siltoja liiketoiminta-alueiden yli ja luo tilaa uudenlaiselle ajattelulle

Mentoroitavaksi valitaan henkilöitä, joiden katsotaan hyötyvän juuri mentoroinnista. Mentori taas on kokenut, valmis jakamaan omaa osaamistaan ja itse oppimaan. Kummassakin roolissa kaikkein tärkeintä on valmius haastaa oma tapansa ajatella ja olla avoin dialogille.

Tyypillisesti UPM:n mentorointiohjelma koostuu neljästä kymmeneen tapaamisesta, joiden ohjelmasta, aikataulutuksesta ja suunnittelusta on vastuussa mentoroitava henkilö. Mentorointisuhde on luottamuksellinen ja ohjelman sisältö yksilöllinen – se riippuu mentoroitavan tavoitteista, vahvuuksista ja heikkouksista, työtehtävästä ja mentorin omista osaamisalueista. Usein mentorointiin sisältyy jokin selvä kehitystavoite tai sellaisia oppeja, joita on vaikea saada kirjoista, esimerkiksi toimialaan tai yritykseen liittyvää hiljaista tietoa.

Hiljaisen tiedon siirtäminen eteenpäin on yksi mentoroinnin yritykselle tuomista hyödyistä. Mentorointi ei hyödytä ainoastaan mentoroitavaa ja mentoria. Se luo uusia yhteyksiä yrityksen sisällä ja keskustelua organisaation eri alueiden välille. Mentorointitapaamisten anti leviää kummankin osapuolen tiimiin uutena ajankohtaisena tietona, hyödyllisinä kontakteina ja parempina toimintatapoina.

Tyypillisen vuoden aikana noin 50 UPM:läistä osallistuu jonkinlaiseen mentorointiohjelmaan. Monet kertovat myöhemmin mentoroinnin olleen erittäin hyödyllinen ja antoisa, jopa käänteentekevä kokemus heidän urallaan.

UPM:ssä ammatillinen kehitys on osa jokaista urapolkua »

Pääkuva: Antti Hermonen, Kaukaan paperitehtaan johtaja (oikealla) toimii Bioforce-harjoittelija Ninni Pasasen mentorina harjoittelun ajan.

Saara Töyssy

Related Stories