Megatrendeistä uusia mahdollisuuksia

24.11.2016

Väestönkasvun, kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaiset megatrendit koettelevat maapallon kantokykyä. Entistä fiksummat ratkaisut auttavat kuitenkin haasteiden voittamisessa. UPM:n Biofore-strategia on rakennettu vastaamaan globaaleihin muutoksiin.

kari-stahlberg
Kari Ståhlberg

UPM:n strategiajohtaja Kari Ståhlberg arvioi, että maapallon kantokykyyn liittyvät haasteet ovat voitettavissa. Luonnonvaroja käytetään ja kierrätetään nyt entistä tehokkaammin. Se auttaa tyydyttämään kasvavaa kysyntää, jonka väestökasvu ja elintason nousun lisäämä kulutus ovat aiheuttaneet.

”Uskon, että maailma pystyy jatkossakin menemään eteenpäin ja tulemaan paremmaksi paikaksi elää. Hyvinvoinnin kasvu Kiinassa ja muissa kehittyvissä talouksissa ei ole pois länsimaiden elintasosta”, Ståhlberg sanoo.

UPM:ssä globaaleja megatrendejä seurataan tarkasti, sillä ne luovat yhtiölle paitsi uusia haasteita myös uusia mahdollisuuksia. Hyviä esimerkkejä UPM:n liiketoimintaan myönteisesti vaikuttavista megatrendeistä ovat kaupungistuminen, keskiluokan kasvu ja kuluttajien ostovoiman vahvistuminen.

”Ne lisäävät esimerkiksi sellu-, hygienia-, puu- ja tarra-tuotteiden kysyntää erityisesti kehittyvissä talouksissa.”

Biofore-strategia vastaa haasteisiin

UPM:n Biofore-strategian ydin ovat uusiutuviin ja kierrätettäviin raaka-aineisiin perustuvat liiketoiminnat. Se on Ståhlbergin mielestä hyvä pohja rakentaa tulevaa.

”UPM:n liiketoiminnot ovat kestävällä pohjalla. Se auttaa meitä vastaamaan muutospaineisiin ja antaa kilpailuetua..”

Ilmastonmuutoksen torjunta sai lisävauhtia Pariisin ilmastokokouksesta joulukuussa 2016. UPM:n kehittämät biopohjaiset polttoaineet korvaavat omalta osaltaan päästöjä aiheuttavaa fossiilista energiaa. Myös öljypohjaisia materiaaleja korvaavat biopohjaiset komposiitit ja kemikaalit luovat lisäarvoa ja voivat olla UPM:lle tulevaisuudessa merkittävä kasvun lähde.

”Vahva tase ja tulovirta mahdollistavat investoinnit myös riskipitoisempiin kohteisiin, joista voi tulla tulevaisuudessa kasvualoja.”

Ståhlberg muistuttaa, että kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii yritykseltä kustannustehokkuuden ja tuottavuuden jatkuvaa parantamista.

”UPM on osoittanut, että uusiutuvia raaka-aineita hyödyntävä yhtiö pystyy tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen.”

Ståhlbergin mukaan esimerkiksi puuplantaasien hehtaarikohtaisia tuottoja on pystytty nostamaan merkittävästi.

”Tuottavuuden kasvun avulla pystymme luomaan hyvinvointia omistajille, työntekijöille ja ympäröivälle yhteiskunnalle.”

Lue myös tulevaisuudentutkija Jørgen Randersin mietteitä tärkeimmistä tulevaisuuteen vaikuttavista megatrendeistä »

UPM:n aktiivinen innovaatiotoiminta työstää ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin »

Matti Remes

Related Stories