Laatu ja vastuullisuus ratkaisevat sellubisneksessä

9.2.2017

Valtaosa UPM:n sellua käyttävistä asiakkaista on alansa johtavia yrityksiä, jotka investoivat kasvuun ja tarvitsevat entistä enemmän raaka-aineita.

”Asiakkaat haluavat kumppanikseen luotettavan sellutoimittajan, joka pystyy toimittamaan laadukasta ja tasalaatuista sellua heidän kasvaviin tarpeisiinsa”, sanoo UPM:n selluliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga.

Klinga painottaa, että asiakkaiden odotukset on lunastettava joka päivä.

”UPM:n selluliiketoiminnan asiakaslupaus tiivistyy englanninkielisiin sanoihin: Tonnes of trust.”

Yksi UPM:n vahvuuksista on laaja sellutuoteportfolio. Tuotevalikoimaan kuuluvat niin pohjoisten metsien havupuu- ja koivusellut kuin myös eukalyptuksesta valmistettava sellu.

”UPM:n asemaa maailman sellumarkkinoilla vahvistaa Fibre United -yhteistyö kanadalaisen sellunvalmistaja Canfor Pulpin kanssa.” Yhtiöt ovat tehneet yhteistyötä tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa vuodesta 2014 lähtien. UPM:n sellun myyntiverkosto edustaa Canfor Pulpin tuotteita Euroopassa ja Kiinassa. Vastaavasti kanadalaisyhtiö myy UPM:n sellua Pohjois-Amerikassa ja Japanissa.

Seuraavaksi yhteistyö laajenee Koreaan, jossa molemmat yhtiöt jo toimivat. Tammikuusta 2017 lähtien Canforin myyntiyhtiö Soulissa myy UPM:n selluja Koreassa.

Ekologisuus on kilpailuvaltti selluliiketoiminnassa

Vastuullisuus on selluliiketoiminnassa entistä keskeisempi tekijä, Klinga sanoo. UPM:n sellun raaka-aine on kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti kasvatettua puuta, jonka alkuperä on tarkasti tiedossa.

”Sellun vastuullisuus perustuu kestävälle puunhankinnalle, mutta yhtä olennaista on toimia vastuullisesti koko tuotantoketjussa metsästä tehtaalle ja sieltä asiakkaille. Esimerkiksi työturvallisuus, henkilöstön osaaminen, tehtaiden jatkuva parantaminen, läpinäkyvä raportointi ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa kertovat yhtiön vastuullisuudesta”, Klinga painottaa.

Maailman väestön ja kulutuksen kasvu edellyttävät rajallisten luonnonvarojen entistä tehokkaampaa käyttöä. Uusiutumattomien raaka-aineiden sijaan on lisättävä uusiutuvien resurssien käyttöä.

Anssi Klinga uskoo, että monikäyttöisenä ja uusiutuvana raaka-aineena sellusta valmistettujen tuotteiden valikoima laajenee tulevaisuudessa. Sellusta valmistetuilla materiaaleilla voidaan korvata esimerkiksi öljypohjaisia muoveja. Sellua käytetään myös biolääketieteen innovaatioihin. Hyvä esimerkki tästä on UPM:n kehittämä Growdex-hydrogeeli, jota käytetään solukasvatukseen laboratoriotutkimuksissa.

”Sellusta valmistetuilla materiaaleilla voidaan korvata öljystä valmistettuja muoveja.”

Lue lisää

Megatrendit ohjaavat sellun kysyntää

 

Matti Remes

Related Stories