Kilpailukyky on biotalouden edellytys

Stefan Sundman
Stefan Sundman
Vice President, Public and Media Relations, UPM Stakeholder Relations
21.1.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuuspoliittisessa linjauksessa Suomen kasvun kärjiksi asetetaan biotalous, cleantech ja digitalisaatio. Suomen luontaiset mahdollisuudet ovat innovaatiovetoisilla toimialoilla ja raaka-aineresurssiemme hyödyntämiseen liittyvillä toimialoilla. Biotaloudessa on kyse pitkälti metsäteollisuuden uudistumisesta.

UPM luo uutta liiketoimintaa kehittyneiden biopolttoaineiden, biokemikaalien ja biokomposiittien ympärillä. Tavoitteena on, että liiketoiminnat ovat pidemmällä aikavälillä merkittäviä. Esimerkiksi kehittyneiden biopolttoaineiden osalta liikevaihdossa tavoitellaan miljardin euron suuruusluokkaa. Ensimmäinen suuri askel on viime viikolla Lappeenrannassa käynnistynyt maailman ensimmäinen puupohjaista kehittynyttä dieseliä valmistava biojalostamomme. Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa. Se on myös tärkeä osa UPM:n Biofore-muutosstrategian toteutusta.

Kun Suomelle tavoitellaan lisää vientiä, on muistettava, että etäisyys Keski-Euroopan markkinoille lisää logistiikkakustannuksia suhteessa lähellä markkinoita toimiviin yksiköihin. Käytännössä etäisyys merkitsee noin 65 euron lisäkustannusta jokaista tuotetonnia kohden. Esimerkiksi paperin osalta tämä vastaa noin 10% varsinaisen tuotteen markkina-arvosta. Etäisyydestämme johtuva kilpailukykyero on kurottava kiinni muilla kilpailukykyyn vaikuttavilla kustannustekijöillä.

Suomen kilpailukykyhaaste ei ratkea yhdellä yksittäisellä poliittisella päätöksellä. Se edellyttää johdonmukaisuutta ja määrätietoisia päätöksiä usealla politiikkalohkolla.

Biotalouden myönteiselle kehitykselle Suomessa on kaikki edellytykset ja kilpailukykyisen toimintaympäristön luominen on nykyisten ja tulevien päättäjien käsissä. Metsäteollisuuden logistiikan kilpailukykyä on mahdollista parantaa merkittävästi, puun tarjontaa voidaan kasvattaa edistämällä aktiivista metsänomistajuutta, kustannustehokas energia on turvattavissa, työelämän joustavuutta voidaan lisätä, ympäristölupaprosesseja on voidaan tehostaa ja innovaatiorahoitusta kohdentaa yhä enemmän uusien tuotteiden kaupallistamiseen.

Toivottavasti nämä teemat nousevat vaalikevään aikana politiikkojen puheisiin ja vaalien jälkeen heidän päätöksiin.

Related Stories