UPM Specialty Papersille loistavat tulokset työturvallisuudessa

28.4.2017

Työturvallisuus on kaiken toiminnan perusta koko UPM:llä, ja turvallisuustulokset olivat vuonna 2016 erityisen hyvät UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueella. Työturvallisuuskulttuuria on kehitetty Suomessa ja Kiinassa määrätietoisesti. Miten hieno kehitys näkyy käytännössä Changshun, Jämsänkosken ja Tervasaaren tehtailla?

UPM Changshun tehtaan tapaturmataajuus (eli poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden) oli viime vuonna 0,4. Hieno tulos alitti UPM:n yleisen tavoitteen, joka on tällä hetkellä 3.

UPM Changshussa turvallisuuden huomioiminen näkyy tehtaan kaikilla tasoilla. Turvallisuuden johtoryhmä johtaa turvallisuuskäytäntöjä, ja sen alle luoduissa referenssiryhmissä toimii sekä esimiehiä, työntekijöitä että funktioiden edustajia. Ryhmät miettivät, kuinka turvallisuussuunnitelmat toteutetaan käytännössä.

”Referenssiryhmillä on erittäin tärkeä rooli turvallisuuskulttuurin edelleen kehittämisessä. Niiden avulla sitoutuminen turvallisuuteen paranee ja implementointimme ovat järkeviä”, kertoo UPM Changshun tehtaanjohtaja Pentti Putkinen.

Esimiehet jakavat parhaita käytäntöjä koko tehtaan kesken turvallisuuskeskusteluissa. Kaikki palaverit alkavat turvallisuusasioiden käsittelyllä, ja viikkojulkaisu Changshu Weekly News käsittelee sekin turvallisuutta säännöllisesti.

”Meillä on jopa tervettä kilpailua osastojen välillä. Seuraamme kymmentä KPI-mittaria kuukausitasolla, ja joka vuosi kolme parasta osastoa palkitaan Annual Dinner -päivällisellä”, Putkinen kertoo.

Henkilöstö raportoi ahkerasti

Vuosi 2016 oli ennätyksellisen hyvä myös Specialty Papers Jämsänkosken ja Tervasaaren tehtaille, joissa työtapaturmat saatiin puolittumaan edellisestä vuodesta, ja samalla saavutettiin UPM:n asettama tavoite. Työtapaturmia, joista aiheutui lääketieteellistä hoitoa, poissaoloa tai korvaava työtä, oli tehtailla yhteensä viisi. Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Harri Hiltunen muistuttaa, että kaikki ne ovat liikaa. Hän pitää ennakoivia mittareita erittäin tärkeinä.

”Henkilökuntamme tekee hyvin aktiivisesti vaaratilanne- ja turvallisuushavaintoja One Safety -järjestelmäämme. Yli puolet on tehnyt järjestelmään yli 5 ilmoitusta. Ilmoitukset käsitellään heti seuraavan päivän aamupalaverissa, ja toimenpiteet tehdään nopeasti. Noudatamme tarkasti työohjeita, emmekä oikaise niissä. Etenkin nuoret ovat olleet hyvin vastaanottavaisia turvallisuusasioissa. Kesäharjoittelijoillemme järjestetään vuosittain varsin laaja koulutusohjelma työturvallisuuteen liittyen”, Hiltunen kertoo.

”Tarrapapereiden valmistus vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta laatuun ja tuoteturvallisuuteen liittyen. Uskomme, että tämä ammattitaito näkyy myös asenteena työturvallisuusasioiden hoitamisessa. Henkilöstöä kannustetaan tarkkaan työtapaan.”

Tiedonvaihtoa puolin ja toisin

Tervasaaressa tehdään samaa tarran taustapaperia kuin Changshussa, ja tehtaiden välillä on toteutettu työkulttuurivaihtoa ja ristiinauditointia. Kiinalaisia työntekijöitä vieraili ensin Suomessa opiskelemassa tarran taustapaperin valmistusta ja laatuvaatimuksia, minkä jälkeen suomalaisia kävi vastaavasti Kiinassa tukemassa paperikoneen käyttöönottoa.

”Yhteistyö tehtaiden välillä oli antoisaa ja tuloksellista. Saimme erinomaista palautetta henkilökunnan sitoutumisesta puolin ja toisin. Opimme toinen toisiltamme”, Harri Hiltunen kertoo.
Pentti Putkisen mukaan työturvallisuutta ei voi ostaa rahalla.

”Turvallisuus on pitkälti asennekysymys, ja se lähtee meistä jokaisesta. Ikinä ei voi olla niin kiire, ettemme tekisi asioita turvallisesti. Jokainen on itse lopulta se ainoa päätöksentekijä.”

Saara Pakarinen

Related Stories