UPM Changshun tehdas ranskalaisen Lyrecon valvovan silmän alla

29.9.2016
UPM Changshu mill under the sharp eye of Lyreco

Ranskalainen toimistotarvikkeiden suuryritys Lyreco on ostanut UPM:n paperilaatuja jo yli 15 vuoden ajan. Lyrecon toimintaa ohjaa EcoFuture -strategia, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta taloudellisen kehityksen, sosiaalisen vastuun ja ympäristön-suojelun keinoin.

Lyreco soveltaa tavarantoimittajiinsa samanlaisia vaatimuksia kuin UPM omiin toimittajiinsa.

Nasser Kahil
Nasser Kahil

Niistä kertoo Lyrecon laatu-, turvallisuus- ja kestävyysjohtaja Nasser Kahil. Hän teki alkuvuonna auditointimatkan Kiinaan UPM:n Changshun tehtaalle, joka valmistaa Lyrecolle graafisia papereita ja kopiopapereita. Kahden päivän aikana tehtaasta syntyi kattava käsitys.

”Lyrecolla on kehittyvissä maissa 63 tehdasta, jotka ovat toimittajiamme. Suurin osa niistä on Kiinassa. Olen käynyt auditointimatkoilla Kaakkois-Aasiassa hyvin usein, keskimäärin kerran kuukaudessa. Tutkimme auditoinneissa muun muassa työntekijöiden työolosuhteita, palkkausta ja työturvallisuutta.”

”UPM Changshun tehtaassa panimme merkille paljon positiivisia asioita. Rakennukset ja organisaatio toimivat hyvin, samoin työympäristö. Tilat olivat siistejä, puhtaita ja valoisia. Turvallisuuteen ja hygieniaan oli kiinnitetty riittävästi huomiota. Emme
havainneet puutteita myöskään palkoissa, sopimuksissa tai vakuutuksissa.”

”Pientä huomautettavaa kuitenkin löysimme, erityisesti työntekijöiden asuntoloiden paloturvallisuudessa. Asia hoidetaan varmasti kuntoon. Olemme kehittäneet Lyrecossa viime vuosina kaksi ohjelmaa, joiden tarkoitus on varmistaa, että toimittajamme noudattavat paikallisia lakeja, kunnioittavat ihmisoikeuksia ja huolehtivat muun muassa työturvallisuudesta. Teimme ensimmäisen toimittaja-arvion vuonna 2015. Siinä UPM nousi ensimmäiselle sijalle paperintoimittajana,” Nasser Kahil toteaa.

Tutustu UPM:n omiin vastuullisen hankinnan käytäntöihin »

UPM Biofore

Related Stories