Täydellinen pakettiratkaisu

4.9.2018
ONLINE COMMERCE GOES MOBILE

Pakkausten on onnistuttava kahdessa tärkeässä perustehtävässä. Niiden on suojattava sisällä olevaa tuotetta kuljetuksen, säilytyksen ja joskus jopa käytön aikana. Samalla pakkauksen ulkoasun tulisi havainnollistaa, mitä brändi edustaa. Pakkausten valmistuksessa käytettävä sellu vaikuttaa kaikkiin näihin tekijöihin.

Kaikilla pakkauskartongeilla on omat yksilölliset vaatimuksensa. Miten paljon rasitusta pakkauksen pitää kestää? Miltä pakkaus näyttää ja tuntuu? Onko kartonki taitettu pakkauksen kokoamista varten? Onko pakkaus suorassa kosketuksessa ruoan, nesteen tai lääkeaineiden kanssa?

Muun muassa näitä kysymyksiä UPM Pulpin teknisen asiakaspalvelun päällikkö Niklas Keskinen kysyy säännöllisesti pyrkiessään parhaaseen mahdolliseen kuituratkaisuun asiakkaan tarpeiden mukaan.

”Erilaisia kuituja voidaan käyttää monipuolisemmin pakkauskartongeissa kuin monissa muissa loppukäyttökohteissa. Pakkauskartongin käyttötarkoituksen mukaan valittavissa on lukuisia vaihtoehtoja. Juuri siksi meillä on laaja selluvalikoima, jonka avulla löydämme helpommin asiakkaillemme parhaiten soveltuvan kuituseoksen. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme koko paketin”, Niklas sanoo.

Oikea sellu oikeaan kerrokseen

Pakkauspaperien valmistuksessa on tärkeää valita parhaat yhdistelmät kartongin eri kerroksiin. Sellu voi olla valmistettu kemiallisesti, jolloin hake keitetään sellukattiloissa, tai siten, että puukuidut irrotetaan toisistaan mekaanisesti.
Mekaanisesti valmistettua sellua käytetään yleensä kartongin keskikerrokseen tuomaan bulkkia. Päällys- ja pohjakerrosten selluvalinta määräytyy pitkälti pakkauksen sisällön mukaan.

”Kemiallisesti valkaistu lehtipuusellu antaa ominaisuudet, jotka soveltuvat hyvin pinnoitetulle tai painetulle kartongille. UPM:n koivusellu tuo kartonkiin hyvän taivutusjäykkyyden sekä murtumis- ja taittumiskestävyyden”, Niklas sanoo.

Havupuusellua käytetään usein kartonkikoneen ajettavuuden ja jatkojalostuksen parantamiseksi, mutta toisinaan pakkauksen sisältö vaikuttaa vaatimuksiin.

”Esimerkiksi nestepakkauskartongin tai pahvimukin valmistus edellyttää parempia kestävyysominaisuuksia, jolloin käytetään enemmän havupuuta. Suurempi havupuupitoisuus parantaa taitto-, veto- ja puhkaisulujuutta”.

Niklaksen mukaan työskentely eri pakkauskartonkivalmistajien kanssa on ollut palkitsevaa. Hän tarttuu mielellään haasteisiin ja tilaisuuksiin kehittää pakkausratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.

”Teemme monenlaista teknistä yhteistyötä. Meille on tärkeää varmistaa, että sellumme soveltuvat käyttötarkoituksiinsa arvoketjun jokaisessa osassa.”

Kaikki UPM:n sellutehtaat on sertifioitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 22000 -standardin mukaisesti.

Niko Kilkki

Related Stories