Kestävien puuviljelmäratkaisujen äärellä Chilessä

Timo Lehesvirta
Timo Lehesvirta
Director, Forest Global UPM
19.3.2015

Maailman Luonnonsäätiö WWF isännöi tällä viikolla New Generation Plantations (NGP) -vuosikokousta Chilessä. Alan johtavat toimijat ovat kokoontuneet yhteen kehittämään ja jakamaan puuviljelmiin liittyviä parhaita – eli kestäviä ja vastuullisia – käytäntöjä. UPM on ollut WWF:n NGP-projektissa mukana sen perustamisesta saakka, eli vuodesta 2007. WWF:n rooli koota alan toimijoita yhteen on synnyttänyt uutta arvokasta toimintakulttuuria, missä kestävyys on kaikille yhteinen päämäärä.

Chilen kokouksen teema – Plantations for People – korostaa puuviljelmien laaja-alaista vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Talous- ja työllisyysnäkökulmien lisäksi korostuvat luonnonvaroja hyödyntävät käytännöt, joilla osallistetaan paikallisia ja lisätään heidän ymmärrystään ja mahdollisuuksiaan hyödyntää ekosysteemipalveluita, eli luonnon tarjoamia aineellisia ja aineettomia palveluita.

This year’s NGP focuses on practices that encourage local communities to discover new opportunities for using ecosystem services.
Tänä vuonna halutaan rohkaista erityisesti paikallisten yhteisöjen jäseniä löytämään uusia ekosysteemipalveluiden käyttömahdollisuuksia.

Uudessa biotaloudessa on kyse uusiutuvan luonnonvaran kestävästä käytöstä. Tämä on myös UPM:n keskeinen päämäärä kaikkialla, missä yhtiö toimii. UPM Fray Bentosissa, Uruguayssa ”Plantations for People” käsittää suuren joukon sidosryhmiä, joista yhtiön työntekijät, asiakkaat ja sijoittajat ovat liiketoiminnan ytimessä. Toisen merkittävän ryhmän muodostavat tahot, joiden kanssa UPM on sopinut maankäytöstä eri käyttötarkoituksiin. Toisaalta taas hunajantuotanto ja sienihankkeet ovat mielenkiintoisia esimerkkejä ei-puupohjaisista, kehittyvistä liiketoiminnoista, jotka voidaan integroida puuntuotannon oheen.

UPM:n oman säätiön, Uruguay Foundation’n toiminnassa korostuu yhtiön laajempi yhteiskunnallinen rooli. Säätiö tukee koulutusta, yrittäjyyttä, työllistymistä, terveyttä ja virkistystoimintaa kymmenissä eri kylissä. Eli projekteja, jotka eivät suoranaisesti liity viljelmiin tai puun jatkojalostukseen.  ”Plantations for People” näkökulma laajenee entisestään, kun tarkastellaan puuviljelmien eri toiminnallisia merkityksiä yhteiskunnalle, kuten niiden merkittävä hiilinieluvaikutus ilmaston kannalta, ja alkuperäisluonnon suojelu osana vastuullista maankäyttöä.

Globaalit ympäristötrendit liittyvät erityisesti luonnonvarojen rajallisuuteen, luonnon monimuotoisuuden ja vesien suojeluun, ilmastoon ja ruokaan. Näitä pohdittaessa tärkein kysymys on, miten maata käytetään vastuullisesti, kun tarve puun käytölle globaalisti kasvaa entisestään. Chilen kokous vie osaltaan käytännön ratkaisuja taas askeleen oikeaan suuntaan.

On hyvä havaita, että globaalit ympäristökysymykset koskettavat samoilla teemoilla myös pohjoisia metsiä ja niiden kestävää käyttöä. Yhteistyö on ainoa oikea tapa edetä missä tahansa toimimme.

Pääkuva: WWF:n metsä- ja ilmasto-ohjelman vetäjä Paul Chatterton ja teknisestä kehityksestä ja suunnittelusta vastaava päällikkö Ricardo Methol, UPM Forestal Oriental, osallistuivat WWF:n vuosittain järjestämään New Generation Plantations -tapaamiseen Chilessä.

 

 

Related Stories