Ympäristön huomioon ottaminen on olennainen osa metsätaloutta

8.12.2014

Syksyinen metsä Hämeessä on tulvillaan värejä, mutta ympäristöasiantuntija
Juha-Matti Valonen näkee metsässä paljon muutakin.

”Tuolla on vanha säästöpuuryhmä, jossa on paljon järeitä haapoja ja vanhoja maalahopuita. Tuossa tienvarsilepikossa olen nähnyt kolme pyytä ja nuolukiven lähellä valkohäntäpeuran”, Valonen esittelee UPM:n metsää Lopen ja Janakkalan rajamailla.

”Tiedätkös mikä tämä on”, Valonen kysyy ja nappaa maasta käteensä pienenpienen sienen.

”Se on Suomen pienin silmällä erotettava sienilaji, kuusenneulasnahikas. Täällä on muuten erinomaiset sienimaastot. Tällä alueella on sekä karuja kalliokumpareita että reheviä notkoja, ja paljon lehtipuita, esimerkiksi metsälehmuksia.”

Juha-Matti Valonen on työskennellyt UPM Metsällä ympäristöasiantuntijana lähes kymmenen vuotta. Sitä ennen hän toimi erilaisissa puunhankinnan ja metsätalouden tehtävissä.

”Olen kulkenut metsässä pikkupojasta. Olin isän mukana jahtihommissa jo pienenä, ja äidinisänikin kanssa liikuin metsissä. Kavereiden kanssa tein linturetkiä. Metsäalan opintoihin liittyvän lopputyöni tein valkoselkätikan elinympäristön metsänhoidosta.”

Ympäristöasiantuntijan työhön kuuluu vahvasti sidosryhmäyhteistyö. Tärkeitä sidosryhmiä ovat ympäristöviranomaiset kuten ministeriöt, Suomen ympäristökeskus ja ELY -keskukset, ympäristöjärjestöt
ja tietysti myös metsänomistajat.

Punaisena lankana Valosen työssä ympäristöasiantuntijana on ollut metsätalouden hyväksyttävyys.

”Minua motivoi uskoni siihen, että ekologinen tieto ja metsäosaaminen ovat yhteen sovitettavissa olevia, eivätkä suinkaan toisensa pois sulkevia asioita. Käytännön metsätaloustoimenpiteissä voidaan ottaa ja nykyään ehdottomasti otetaankin ympäristöasiat huomioon”, Valonen korostaa.

Ympäristöasiantuntijan työhön kuuluu UPM Metsän kenttähenkilöstön opastaminen ympäristöasioissa. Ympäristöasiat ovat luonteva osa metsänhoitokoulutusta. ”UPM on selkeästi panostanut ympäristöasioihin
ja ollut mukana monissa metsäympäristöön liittyvissä yhteistyöhankkeissa.

Yhtiön omat metsät ovat toimineet oppipaikkana, jossa on voitu kokeilla asioita, monesti yhteistyössä erilaisten asiantuntijoiden kanssa.”

”Elinympäristöjen hoito, harjuhankkeet, METSO-yhteistoimintaverkostohankkeet, Sääksisäätiö- ja BirdLifeyhteistyö”, Valonen listaa tärkeitä yhteistyöhankkeita, joissa hän on ollut mukana.

Valonen on perehtynyt myös tulenkäyttöön talousmetsässä, esimerkiksi säästöpuiden polttoon ja paahderinteiden kulotukseen. Erikoisosaamiseen kuuluvat myös lintuihin liittyvät asiat, sillä Valonen on harrastanut lintuja ”aina”. Valosen työkavereilla UPM Metsän ympäristötiimissä on kullakin omat erikoistumisalueensa, esimerkiksi sertifiointi.

Uusi metsälaki tuo lisää vapauksia metsien käsittelyyn. Vapaudet toki tuovat mukanaan myös vastuun metsien mahdollisimman hyvästä hoidosta.

”Metsänomistaja voi antaa metsänsä meille hoidettavaksi huolettomin mielin. Kuten sloganimme Tehdään yhdessä toiveidesi metsä kertoo, metsänomistajan kannattaa tuoda erilaiset toiveensa esiin. Mahdollisuuksia ja osaamista löytyy tänä päivänä monenlaisten asioiden toteuttamiseen”, Valonen korostaa.

 

Nilla Hietamaki

Related Stories