UPM Metsäni

18.9.2016
UPM Metsäni

UPM Metsäni -sovellus tarjoaa kaikille metsänomistajille maksuttoman, nopean ja helpon tavan arvioida oman metsätilan puuston arvo, puulajijakauma sekä puuston tilavuus ja ikä-jakauma.

UPM Metsäni yhdistää Maanmittauslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Metsäteollisuus ry:n avoimet metsävaratiedot sovellukseksi, joka palvelee kaikkia metsänomistajia.

Sovellus kertoo metsänomistajan oman metsätilan yleistiedot ja ehdottaa arvion perusteella, mitä metsälle voisi tehdä. Se kertoo metsän sijainnin kartalla ja auttaa hahmottamaan tilan rajat myös maastossa kulkiessa. Lisäksi se toimii kompassina. Metsäopasosio tarjoaa metsänomistajalle hyödyllistä tietoa esimerkiksi puukaupasta tai laki- ja verotusasioista.

Sovelluksen avulla voi keskustella reaaliaikaisesti UPM Metsän asiantuntijoiden kanssa ja lähettää kuvia ja videoita UPM:lle.

Metsässä yhdistyvät järki ja tunne

Sovelluksen on suunnitellut kehittänyt ja toteuttanut suomalainen Taiste Oy yhteistyössä UPM Metsän kanssa. Projektiryhmään koottiin eri alojen asiantuntijoita ja metsänomistajia. Karkeasti jaettuna Taiste on tuonut projektiin digiosaamisen ja palvelumuotoilun, UPM substanssin ja tavoitteet. Mutta ovat roolit toki sekoittuneetkin. Sovelluksen perimmäinen tarkoitus on tehdä metsänomistamisesta helpompaa.

”Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että metsä sijoituskohteena yhdistää tunteen ja järjen. Tämä toivottavasti näkyy palvelun ulkoasussa ja sisällössä”, kertoo Oscar Salonaho Taisteelta.

Kun palvelumuotoilijat, jotka ovat metsäasioiden suhteen lähes noviiseja, suunnittelevat applikaation metsänomistajien hyödyksi, syntyy sovellus, jota on todella helppo käyttää.

”On ollut äärimmäisen mielenkiintoista opiskella metsänomistajan arkea. Koska meillä ei aluksi ollut juurikaan ymmärrystä näistä asioista, oli helppo kuvitella uuden metsänomistajan tilanne. Mahdollisuus katsoa kokonaisuutta ulkopäin antoi hyvän alkusysäyksen projektille”, kertoo Taisteen Ville Kaisla.

Myös UPM Metsän markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö Paula Savonen kiittelee sujuvaa yhteistyötä.

”Tavoitteenamme on ollut tehdä kiinnostava ja helppo työkalu. Olemme tyytyväisiä alkuvaiheen vastaanottoon. Sovellusta on pidetty nopeana ja hyödyllisenä. Lisäksi ihmiset ovat oivaltaneet, että avointa metsävaratietoa on olemassa ja sitä voi hyödyntää monella tavalla. Vain mielikuvitus on rajana”, sanoo Savonen.

Enemmän hoidettuja metsiä

UPM Metsäni rohkaisee ja toivottavasti myös motivoi metsänomistajia metsänhoitoon ja puukauppaan. Sen kautta saa myös helposti ja nopeasti yhteyden UPM:n metsäammattilaisiin.

”Sovellus antaa metsänomistajalle arvion perusteella muutaman suuntaa-antavan toimenpide-ehdotuksen. Näitä ehdotuksia voi tarkentaa UPM:n asiantuntijoiden kanssa”, Savonen kannustaa.

UPM Metsäni -sovelluksen käyttö ei vaadi mitään erityistaitoja tai -tietoja. Metsäarvion saadakseen on sovellukseen rekisteröitävä oma nimi ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja ja tilatunnusta ei sovelluksessa kuitenkaan yhdistetä. Palvelun antama arvio on suuntaa-antava ja toki sellaisenaan käyttökelpoinen moneen tarkoitukseen. Tarkempi metsänhoidollinen ja puukauppaan liittyvä arviointi vaatii kuitenkin aina asiantuntijan yksityiskohtaisemman perehtymisen.

Paljon palautetta, kiitos

Salonaho korostaa, että digipalvelut ovat luonteeltaan jatkuvasti kehittyviä. Palaute sekä ohjaa että motivoi suunnittelua ja mahdollista jatkokehitystä.

”Miltä sovellus tuntuu ja mitä lisäominaisuuksia metsänomistajat siihen kaipaavat? Toivomme mahdollisimman paljon palautetta. Jokainen niistä on meille tärkeä, ja kaikki palaute huomataan.”

Myös UPM:n Paula Savonen seuraa kehitystä innostuneena.

”Työ on ollut todella mielenkiintoista, ja avoimen metsävaratiedon käsittelyä halutaan UPM:llä edelleen edistää. Haluamme oppia enemmän ja kehittyä, jotta voimme tarjota lisää palveluja metsänomistajille. Mutta ehdottomasti niin, että palvelu pysyy yksinkertaisena ja helppona”, Savonen sanoo.

Kuva: Jaska Poikonen

Lotta Vaija

Related Stories