Puuvirtojen kulku on optimoinnin tulos

16.9.2014
Puuvirtojen kulku on optimoinnin tulos

Lähin tehdas ei ole aina sopivin paikka katkotulle puulle. Hankinnassa optimoidaan kokonaisuuden kannalta paras puutavaralajien käyttö, kuljetusmuoto ja toimitusalue.

Raakapuun toimitukset kannolta käyttöpaikkoihin ovat monivaiheinen prosessien ketju. Puun kuljetuslogistiikan suunnittelu alkaa siitä, että puun hankinta kohdistetaan oikeaan maantieteeseen, ja päättyy tehtaan puukentälle. Tällä välillä jokaiselle puuerälle on valittava optimiketju korjuun, varastoinnin, kuljetusten ja käyttöpaikan suhteen.

”Puun hankinnan ja kuljetusten ohjauksessa hyödynnetään matemaattisia optimointimalleja ja karttajärjestelmää satelliittipaikannuksineen. Suunnittelun lähtökohtina ovat tuotantolaitosten puuntarve, puuvarannot, varastot, korjuu- ja kuljetuskalusto ja leimikoiden korjuuajat”, kertoo UPM:n puunhankinnan ja metsätalouden korjuupäällikkö Pekka Lepikko.

Hankinnan kokonaissuunnittelussa pitkän aikavälin tavoitteet tarkentuvat kuukausittaisiin tavoitelukuihin, jotka rantautuvat integraattialueille. Siellä kuljetussuunnittelijat tarkentavat tarjontamäärät ja käytettävät resurssit, jonka jälkeen keskitetysti tehtävä optimointi antaa viikkotason ohjelman. Lopulta käsissä on tarkasti määritellyt puutavaralajikohtaiset toimitusmäärät, kuljetusmuodot, reititys ja aikataulut.

”Kuljetusten optimoinnissa tärkeässä roolissa ovat meno-paluukuljetukset, joilla pyritään välttämään puutavara-autojen tyhjänä ajoa”, Lepikko sanoo.

”Keski-Suomessa teemme tiivistä yhteistyötä kolmen muun integraattialueen kanssa. Puuta kulkee oman alueen tehtaiden lisäksi muiden integraattien tehtaille. Alueellamme on käytössä auto-, juna-, uittoja aluskuljetusta sekä saaripuiden korjuukalustoa”, operaatioasiantuntija Marko Minkkinen kuvailee.

”Hakkuu- ja ajokoneista päivittyvät järjestelmään tarkat puutavaralajittaiset tiedot. Samoin autokuljetus päivittää varastot reaaliajassa. Näin meillä on käytössä oikea tieto varastoista ja puut löytyvät juuri sieltä, missä ne ovat”, Minkkinen kertoo.

Paikalliset korjuu- ja kuljetussuunnittelijat huolehtivat operatiivisesta ohjauksesta alueellaan ja ovat päivittäin yhteydessä metsässä ja tien päällä työskentelevien sopimusyrittäjien kanssa.

”Sopimusyrittäjämme korjuussa ja kuljetuksessa ovat tärkeässä roolissa, jotta kuljetusten optimointi toimii. Viikko-ohjelmaa tulee noudattaa ja tiedot kirjata oikein eri vaiheissa. Suunnitteluprosessin tavoitteena on saada kustannustehokkaasti oikeanlaiset puut oikeaan aikaan oikeaan paikkaan”, Minkkinen tiivistää.

Autorinki hoitaa kuljetukset

UPM Metsän avainyrittäjä Ari Kulju hoitaa puun kuljetuksia Jämsän ympäristössä. Kuljulla on alihankkijoina yhdeksän puutavara-autoa, ja puuta kulkee noin 400 000 mottia vuodessa.

”Määrittelemme kuljetusten ohjausjärjestelmään etukäteen käytettävissä olevat autot ja ajotunnit. Perjantaisin saamme joka autoon seuraavan viikon kuljetusohjelman, jossa on näkyvillä suunnitellut määrät, aikataulut, lähtöpisteet ja määränpäät. Viikko-ohjelmaan voin kotikoneella tehdä tarvittavia muokkauksia ja tarkentaa varastopaikat”, Kulju kertoo.

”Voisi sanoa, että roolini on liikutella puuta kännykällä. Paikallistuntemus on eduksi etenkin kelirikkoaikaan. Osataan hakea hyvissä ajoin puut tien päästä pois”, Kulju sanoo.

Päivi Mäki

Related Stories