Moniarvoinen metsä

16.5.2016

Samalla metsäalueella voidaan suojella arvokasta metsäelinympäristöä, poimia mustikoita ja kasvattaa tuottoisaa metsää.

Tammikuisena pakkasaamuna Nuuksion kansallispuiston maisemat, tuoksut ja äänet hemmottelevat kulkijan kaikkia aisteja. Ei uskoisi, että ollaan Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa. UPM:n ympäristöasiantuntija Matti Maajärvi haluaa mielellään kelopuun kuvaan mukaan.

”Kyllähän se kuuluu luonnonsuojelualueelle – vaikka nyt ollaankin puhumassa siitä, mikä merkitys metsätalouden ympäristöasioissa onnistumisella on UPM:n tehtaille.”

Pelkistetysti on kyse siitä, että UPM:llä on luonnonvarojen käyttäjänä ja metsätalouden toimijana vastuu puun tuottamisesta ja käyttämisestä kestävän kehityksen mukaisesti. Monimuotoisuus, vesistöjen hyvä tila ja tuottavuus kulkevat rinnakkain.

”Metsäympäristöasioissa on onnistuttava, jotta UPM:n tehtaiden tuotteet kelpaavat kansainvälisille asiakkaille ja markkinoille. Ympäristöasiat korostuvat metsäalallakin jatkuvasti”, Maajärvi sanoo.

Mutta metsällä on myös itseisarvonsa. Kun luontoa kunnioitetaan, metsä säilyy ja tuo hyvinvointia myös tuleville sukupolville. Eikä ympäristöasioihin lueta vain biologisia asioita, vaan myös metsien virkistyskäyttö ja sosiaaliset arvot.

UPM:n tehtaat siis tarvitsevat sellaista puuta, joka on kestävästi tuotettua ja jonka alkuperä tunnetaan. Miten vastuullista metsätaloutta mitataan?

”Metsäsertifiointi on keskeinen ja monipuolinen työkalu, kun halutaan todentaa metsien kestävä hoito ja käyttö – niin ympäristön kannalta kuin sosiaalisesti ja taloudellisestikin.”

Ympäristöasiat eivät silti ole jäykästi standardoituja. Suunnitelmissa ja toimenpiteissä tulee aina ottaa kohteen piirteet ja ominaisuudet huomioon. Metsäammattilaisen asia on tunnistaa, mitkä ympäristöasiat painottuvat milloinkin.

”Ympäristön huomioiminen vaikuttaa aivan kaikkeen. Hoitamalla ympäristöasiat laadukkaasti turvataan metsätalouden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.”

Lotta Vaija

Related Stories