Metsänuudistamisessa laatu tuo tulosta

16.3.2015
Metsänuudistamisessa laatu tuo tulosta

Metsäsuunnitelma ohjaa tekemään oikeat toimen piteet oikea-aikaisesti. Toteuttaminen onnistuu vaivattomasti UPM:n räätälöidyillä palvelupaketeilla. Uusi taimikko kannattaa saada nopeasti hyvään kasvuun.

Metsänomistaja on saanut lisää vaihtoehtoja metsänsä uudistamiseen. Perinteisen miestyönä tehdyn puunistutuksen rinnalle on viime vuosina noussut koneellisesti tehty metsänuudistaminen.

”Olemme jo vuosia olleet aktiivisesti mukana koneellisen metsänhoidon kehittämistyössä. Haluamme tarjota asiakkaillemme kullekin kohteelle parhaiten sopivan palvelun”, kertoo metsänhoitopalvelujen tuoteryhmäpäällikkö Jari Engström UPM Metsältä. Koneellinen istutus sopii ensisijaisesti kuusella uudistettaviin kivennäismaihin. ”Myös hinnaltaan koneellinen uudistaminen on nykyisin lähes vastaava kuin metsurityönä tehty. Metsänomistajalle se on sopivilla kohteilla hyvinkin kannattava vaihtoehto.”

Tutkimustulokset osoittavat, että koneellisella istutuksella saavutetaan jopa hieman parempi laatu kuin perinteisin menetelmin. Merkittävin laatua parantava tekijä on hyvä maanmuokkaus ja tasainen viljelytiheys. Taimen alkukehitystä nopeuttaa taimen istuttaminen koneella tuoreeseen muokkausjälkeen.

”Maanmuokkaus ja istutus tehdään samalla kertaa. Tuore mätäs on taimen alkukehitykselle hyväksi, sillä kuivumisriski on pienempi. Viljelyketjun nopeutuminen vähentää heinän- ja vesakontorjunnan tarvetta huomattavasti. Koneketjussa myös taimihuolto toimii varmemmin”, Engström kuvailee.

Engströmin mukaan koneellisen metsänuudistamisen rajoitteina vastaan tulevat pääasiassa maaperän kivisyys, jyrkkä rinne tai uudistuskohteen koko. ”Koneen siirtokustannukset ovat isossa roolissa, joten kohteen tulisi olla yli hehtaarin kokoinen.”

Vaivattomasti palvelupakettina

Metsänuudistaminen on UPM Metsän palvelupaketti, joka räätälöidään kohteelle sopivimman puulajin ja menetelmän mukaan. UPM:n asiantuntija antaa metsänomistajalle ehdotuksen maanmuokkauksesta ja istutuksesta joko käsin tai konetyönä. Hän arvioi tarvittavan taimimäärän, hoitaa taimet ja tekijät paikalle sekä päivittää tiedot metsäsuunnitelmaan. Metsänomistajalle palvelu on helppo ja huoleton tapa saada taimikko uuteen kasvuun – yhdellä sopimisella ja kiinteällä hinnalla.

”Pakettiin voi lisätä myös taimikon varhaishoidon. Tuottotaimikkopalvelussa tarjoamme taimikon perustamisen lisäksi varhaisperkauksen, joka tehdään 4–5 vuoden kuluttua istutuksesta. Kaikki ketjun työvaiheet tehdään konetyönä”, Engström sanoo.

Jalostettu koivu tuottaa hyvin

Uutuutena UPM Metsä tarjoaa nyt myös koneellista koivun istutusta. Jalostettu taimi lähtee nopeasti hyvään kasvuun. ”Koivun jalostus on pitkästi edellä muita puulajeja. Nykyisin käytämme koivuntaimia, joilla saavutetaan reilusti yli 20 prosenttia parempi tuotto kuin metsikköalkuperällä”, kertoo metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt UPM Metsältä.

Koivun kasvattajille jalostuksen tulokset lupaavat jatkossakin hyvää. ”Koealoillamme on kasvamassa täysin uusia rauduskoivun jalosteita, jotka saavuttavat uudistuskypsyyden parhailla kasvupaikoilla jo 35 vuoden iässä. Erinomaisen kasvun lisäksi puun laatu on huippuluokkaa. Puut ovat suorarunkoisia ja vähäoksaisia, joten tukkipuuprosentti on korkea”, kertoo koivunjalostaja Risto Hagqvist Luonnonvarakeskuksesta.

Taustalla on yli 50 vuotta tehty aktiivinen kehitystyö. ”Koivun osalta puhumme jo kolmannen polven jalosteista. Näiden myötä kasvunopeuden jalostushyöty nousee kokonaan uudelle kymmenluvulle, 30–35 prosenttiin.”

Kehitystyön pontimena on ollut ajatus monipuolistaa metsänviljelyä ja etenkin lisätä koivun istutusta reheville paikoille. Metsänomistajalle kiertoajan lyheneminen ja laadukas tukkirunko lisäävät metsätalouden kannattavuutta merkittävästi.

Ihan vielä tätä superkoivua ei ole saatavilla istutuksiin. ”Laajempi siementuotanto on aloitettu useammalla viljelmällä. Uutta jalostettua siementä saadaan taimituotantoon muutaman vuoden päästä”, Hagqvist lupaa.

Koneellisen istutuksen etuja

  • Taimen alkukehitykselle on edullista, että taimi istutetaan tuoreeseen muokkausjälkeen
  • Viljelyketju nopeutuu, kun muokkaus ja istutus tehdään samalla kertaa
  • Taimikon alkukehitys nopeutuu ja heinän- ja vesakontorjunnan tarve vähenee
  • Työn jälki on tasalaatuinen, mistä johtuen taimikon kehitys on tasainen ja helposti ennustettava
Päivi Mäki

Related Stories