Ketju hyppysissä

16.9.2016

Operaatiosuunnittelija on varsinainen projektinhallinnan velho, joka pitää hyppysissään logistiikkaketjua metsästä tehtaalle.

Operaatiosuunnittelija Tommi Pihlajan työhuoneen seinällä on iso kartta Päijät-Hämeen alueesta ja siinä merkinnät kaikista UPM:n metsistä. Seinällä on myös kaavioita kuljetusten reiteistä sekä lehtileike, jonka otsikko julistaa Hakkuualueen eksotiikkaa.

Operaatiosuunnittelijan keskeinen työväline on kuitenkin tietokone ja sen ohjelmat. Hän toimii linkkinä UPM:n tehtaiden ja puunkorjuu- sekä kuljetusyrittäjien välillä. Ilman digitaalisia välineitä ja reaaliaikaisuutta työ olisi hankalaa.

Kun esimerkiksi Pelloksen vaneritehdas tilaa sorvitukkia, tieto välittyy korjuita hoitaville yrittäjille. He katkovat ja siirtävät tukit tienvarteen, josta kuljetusyritykset vievät ne tehtaalle.

”Tehtaille menee puita laajalta alueelta. Operaatiotiimin ja puunkorjuu- sekä kuljetusyrittäjien välisen yhteistyön on toimittava hyvin.”

Pihlaja kertoo, että hyvä yhteistyö perustuu vankkaan luottamukseen. Kun jostakin sovitaan, sen mukaan toimitaan. Jos jotakin yllättävää tapahtuu, siitä kerrotaan eteenpäin välittömästi.

Sujuvaan ja luottamukseen perustuvaan yhteistyöhön kuuluvat myös yhteinen reaaliaikainen tieto. Hakkuu- ja ajokoneisiin menee sähköisesti leimikkokohtaiset tiedot. Hakkuukoneenkuljettaja lähettää päivittäin tiedot katkotuista puista tietojärjestelmään. Metsätraktorin kuljettaja syöttää puolestaan tiedot varastopisteelle ajamistaan kuormista, jolloin puutavara-autojen kuljettajat näkevät varaston tilanteen.

Pihlaja tekee myös kuljetusyritysten viikoittaiset kuljetusohjelmat. Kuljetusmatkat optimoidaan ja puut pyritään ohjaamaan lähimmälle tehtaalle. Korjuuyrittäjät saavat tietoonsa korjuutarpeet noin kuukaudeksi eteenpäin.

”Puu pyritään saamaan tehtaalle mahdollisimman tuoreena, sillä mitä tuoreempaa se on, sen parempi on sen jalostusarvo.”

Operaatiosuunnittelijan työhön kuuluu myös laadunvalvontaa. Ainakin päivä viikosta menee maastossa tai tehtaalla. Maastopäivinä yrittäjiä tavatessa ei ole lainkaan pahitteeksi, että metsätalousinsinöörin koulutuksen hankkinut Pihlaja ehti nuorempana ajaa itsekin metsäkoneita.

Operaatiosuunnittelija

Ohjaa puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjien toimintaa määrä- ja laatutavoitteilla.

Pitää yhteyttä paikallisiin metsäasiakasvastaaviin sekä metsä­asiantuntijoihin, jotka puolestaan ovat yhteydessä maanomistajiin.

Valvoo toiminnan ja puutavaran laatua.
”Päädyin sattumien kautta opiskelemaan monitoimikoneenkuljettajaksi. Muutaman työvuoden jälkeen oli luontevaa siirtyä jatko-opiskelemaan nykyiseen ammattiini, operaatiosuunnittelijaksi”, Tomi kertoo taustastaan.

 

Kirsi Riipinen

Related Stories