Biodiversiteetti uuden biotalouden ytimessä

Timo Lehesvirta
Timo Lehesvirta
Director, Forest Global UPM
3.7.2015
Biodiversiteetti uuden biotalouden ytimessä

Innostuin kuullessani, että seuraava kansainvälinen YK:n alainen Business & Biodiversity Forum järjestetään Suomessa. Yritysten biodiversiteettitoiminnasta vastaavat asiantuntijat eri puolilta maailmaa kokoontuvat 11.-12. marraskuuta 2015 Helsinkiin Suomeen CBD Business & Biodiversity- kokoukseen vaihtamaan tietoa yritysten uusimmista luonnon monimuotoisuutta ylläpitävistä käytännöistä.

Onko Suomella tarjota innovaatioita kansainväliselle foorumille, jossa haetaan esimerkkejä luonnon monimuotoisuuden roolista osana kehittyvää biotaloutta? Ehdottomasti kyllä! Ja kun saavutte foorumiin, yksi niistä näkyy jo laskeutuessanne Helsinki-Vantaan lentoasemalle: metsää, kaikkialla!

Metsäteollisuuden tarpeisiin kasvatetaan luontaisia, Suomeen viimeisimmän jääkauden jälkeen levinneitä puulajeja. Puut kasvavat osana alkuperäistä elinympäristöään, missä ne elävät vuorovaikutuksessa muun luontaisen metsälajiston kanssa. Mittavaa teollista raaka-aineen tuotantoa, ilman maankäytön muutosta. Tämä innovaatio on huomionarvoinen tämän päivän keskusteluissa biodiversiteetista ja ekosysteemipalveluista. Olkoonkin, että tällä maankäyttöratkaisulla on jo hyvin pitkät, yli 100 vuotta vanhat perinteet!

Suomen luonnon monimuotoisuus tunnetaan ehkä parhaiten maailmassa. Biodiversiteettitutkimus on korkeatasoista ja eri lajiryhmien harrastaminen suosittua. Ekologinen tieto yhdistettynä seikkaperäisiin metsien inventointitietoihin luo ainutlaatuisen kattavan käsityksen metsäluonnostamme. Tällainen tieto on käännettävä kilpailueduksi luonnonvaroja hyödyntävässä taloudessa.

Olemme ylpeitä, että Business & Biodiversity foorumin järjestäjätahot kutsuivat UPM:n tapahtumaan esittelemään luonnon monimuotoisuuteen liittyviä liiketoimintaratkaisujamme. Biodiversiteetin turvaaminen on UPM:n keskeinen vastuullisuustavoite, ja olemme toteuttaneet omaa monimuotoisuusohjelmaamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa jo 20 vuoden ajan. Odotamme innolla, että pääsemme kertomaan käytännön esimerkeistämme. Yhtä tärkeää meille on verkostoitua tilaisuuteen osallistuvien tahojen kanssa ja kuulla muiden kokemuksista.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sisältyy monipuolista viisautta. Elävällä luonnolla on itseisarvonsa, kauneutensa ja ainutkertaisuutensa, ja olemme siitä täysin riippuvaisia. Mitä paremmin tunnemme luonnon, ja mitä paremmin pidämme siitä huolta, sitä enemmän myös menestymme uudessa kehittyvässä biotaloudessa.

Nähdään marraskuussa 2015 Suomessa!

 

Blogi on julkaistu alunperin englanniksi FIBSin uutishuoneessa.

Related Stories