Haku

UPM:n Biomedicals-yksikkö edistää yritys- ja yliopistomaailman yhteistyötä biolääketieteessä. FIMM:n kanssa toteutettava syöpätutkimushanke on hyvä esimerkki yhteistyöstä, josta hyötyvät niin potilaat, yritykset kuin yhteiskuntakin.

UPM -
9.3.2018

Yrityksen innovaatiotoiminnan mittarina käytetään usein uusien patenttihakemusten määrää. UPM tekee vuosittain noin 360 patenttihakemusta eri puolilla maailmaa.

UPM -
26.2.2018

Puu on elävä ja lämmin materiaali. Se tuoksuu ja tuntuu hyvältä, ja sillä on positiivisia terveysvaikutuksia.

UPM -
22.2.2018

Ravinteita, jotka muuten päätyisivät saastuttamaan Itämerta, voidaan hyödyntää jätevesien biologisessa käsittelyssä. UPM on edelläkävijä jätevesien puhdistamisessa kierrätysravinteiden avulla.

UPM -
8.6.2017

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti osana vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteitaan. Jotta tavoitteeseen päästään, tuotannon sivuvirroille täytyy löytää kestäviä kierrätyksen ja uusiokäytön tapoja.

UPM -
5.6.2017

Sekä teollisuus että kuluttajat haluavat vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja siirtyä tuotteisiin, jotka valmistetaan uusiutuvista ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavista materiaaleista.

UPM -
28.3.2017
UPM-Stakeholders

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) selvityksen mukaan UPM on eniten arvonlisää tuottava yhtiö Suomessa, kun mukaan lasketaan yhtiön luoma suora arvonlisä sekä hankintojen kautta syntyvät välilliset kerrannaisvaikutukset.

UPM -
2.3.2017

UPM hakee teknologialoikkaa tutkimus- ja kehitystyön avulla. More with Biofore in China –ohjelma pyrkii parantamaan tehtaiden ympäristösuorituskykyä ja energiatehokkuutta uusien teknologioiden avulla.

UPM -
23.2.2017