Haku

2030: Aasialainen kuluttaja paalupaikalla

Vuonna 2030 globaalien kuluttajamarkkinoiden painopiste on siirtynyt Aasiaan ja kasvavien kaupunkien keskiluokkaan. Tuotteet ja palvelut digitalisoituvat, mutta myös uusiutuvien biopohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa.

UPM -
14.8.2018

Suomi juhli viime vuonna 100-vuotista itsenäistä taivaltaan. Aivan alkumetreillä metsät olivat vielä pääosin agraaritaloudessa elävän yhteiskunnan kehityksen perusta.

UPM -
14.6.2018

Paper manufacturers and chemical providers are together building an Internet-based platform The Pulp and Paper Value Chain Information System that fosters the exchange of chemical information in the value chain.

UPM -
17.5.2018
Helping to win the war on disease

Infektioiden ja superbakteerien uhka on ajanut terveydenhoitolaitokset etsimään keinoja infektioiden hallintaan järkevin kustannuksin. Apuun tulevat ympäristöä säästävät sellupohjaiset materiaalit.

UPM -
12.1.2018
Kymi recovery plant

UPM:llä on neljä sellutehdasta, jotka jalostavat sellua Suomessa havupuusta ja koivusta sekä Uruguayssa eukalyptuksesta. Samasta puusta tehtaat tuottavat sellun lisäksi huomattavan määrän bioenergiaa.

UPM -
10.10.2017

Uruguay-jokea valvovan CARU-rajakomission (Comisión Administradora del Río Uruguay) tuore raportti vahvistaa, että UPM Fray Bentosin sellutehdas täyttää tiukimmat ympäristövaatimukset ja ettei sellutehtaan toiminnalla ole vaikutusta Uruguay-jokeen.

UPM -
2.5.2017

UPM Kymin sellutehtaan laajennus vahvistaa UPM:n asemaa kasvavilla sellumarkkinoilla. Investoinnit lisäävät myös tehdasintegraatin tehokkuutta, kun sellu- ja paperiliiketoiminnot voivat optimoida tuotantoaan itsenäisesti.

UPM -
16.3.2017

Järjestyksessään toinen UPM Kymin sellu- ja paperitehtaalla sekä Kaukaan sellutehtaalla järjestettävä Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma käynnistyi talvisen aurinkoisissa maisemissa Vierumäellä Lahden kupeessa.

UPM -
8.3.2017

Valtaosa UPM:n sellua käyttävistä asiakkaista on alansa johtavia yrityksiä, jotka investoivat kasvuun ja tarvitsevat entistä enemmän raaka-aineita.

UPM -
9.2.2017
Megatrends drive pulp demand

Monikäyttöisen sellun kysyntä jatkaa kasvuaan etenkin kehittyvissä talouksissa. UPM:n jalansijaa kasvavilla markkinoilla vahvistavat sellutehtaisiin tehdyt investoinnit.

UPM -
2.2.2017