Haku

Anne Särkilahti

UPM Energy myy asiantuntijaosaamistaan suurille teollisille sähkön käyttäjille.

UPM -
10.1.2018

UPM Energy etsii parhaita palvelumuotoilun ja analytiikan osaajia innovoimaan kanssaan tulevaisuuden digitaalisia käyttäjäkokemuksia ja analytiikkaratkaisuja.

UPM -
13.10.2017

UPM:n energiamarkkinoita analysoiva tiimi ennustaa sähkön markkinahinnan kehitystä edistyneillä analyysityökaluilla.

UPM -
10.10.2016
Hydropower is superior as balancing power

Uusiutuvien energiamuotojen lisääntyessä säätövoiman tarve kasvaa. UPM investoi vesivoimaan, joka on tehokkain ja kestävin tapa tuottaa säätövoimaa.

UPM -
27.8.2015